Erfaring fra Global Dignity Day

Author:
Eivald (Røren)
Published on:
21.10.2014
Abstract:

Eivald (Røren) og to andre medlemmer fra Oslo Vest Rotary Klubb deltok som veiledere på Global Dignity Day 15. oktober 2014.

Content:

Global Dignity Day(GDD) er en internasjonal dag for verdighet og arrangeres årlig den tredje onsdagen i oktober. Dagen markeres over hele verden, og i Norge gjennomføres et skolearrangement for elever i første klasse på videregående skoler. GDD ble gjennomført ved 140 skoler med mer enn 1400 frivillige som veiledere, og i underkant 30000 elever. Blandt veiledere finner vi mange Rotarianere. I vårt distrikt ca. 65 frivillige, herunder Anne Marie (Hadenius), Sigurd (Wisløff) og undertegnede fra vår klubb.

GDD har følgende mål for elevene:

  • De skal lære om betydningen av verdighet i eget og andres liv
  • De skal lære å uttrykke, med egne ord, hva verdighet betyr for dem og deres liv
  • De skal lære om hvordan egen verdighet er gjensidig avhengig av andres verdighet
  • De skal definere noe de vil gjøre det neste året for å styrke egen og andres verdighet og bidra til et bedre skolemiljø.

Selv deltok jeg på Nydalen videregående skole. Et meget velorganisert og flott opplegg. Jeg vil gjerne anbefale deltagelse under GDD som en stor opplevelse blandt unge mennesker i løpet av et par timer. Prøv selv neste år.

##################################################### #####################################################