Hvorfor har IPCC-rapportene så stor betydning i klimaforskning?

Author:
Gunnar Myhre, Forsker CICERO
Published on:
05.11.2014
Abstract:

IPCC sine klimarapporter har stor betydning blant forskere, for oppmerksomheten om klimaendringer i befolkningen og i politiske miljøer.

Content:

Foredraget tok for seg hele prosessen med planlegging av IPCC sine rapporter, prosessen underveis og hvilke diskusjoner som pågår under skrivingen av rapportene.

Gunnar Myhre fra CICERO har vært med i de siste 3 hovedrapportene til IPCC gjennom en 15 års periode.

Se hele presentasjonen her

##################################################### #####################################################