Rotaryakademiet - Info nr. 1 januar 2015

Author:
Kristian (Kristiansen)
Published on:
02.01.2015
Abstract:

Distriktsrådet i 2310 vedtok høsten 2014 enstemmig å anbefale at det opprettes et eget Rotaryakademi som får hovedansvaret for all opplæring i distriktet.

Content:

Rotaryakademiets formål er å tilby distriktets medlemmer og tillitsvalgte relevant lederopplæring og kunnskap om Rotary og aktuelle temaer som står sentralt i Rotarys arbeid. Opplæring er en høytprioritert aktivitet i distriktet.

Introduksjonsseminaret er det første. Det avholdes 22. og 29. januar 2015 med påmeldingsfrist 19. januar.

For mer informasjoen, se Rotaryakademiets første informasjonsbrev.

Hvis du er interessert, last ned og fyll ut påmeldingsskejma som leveres til Eva (Ervik)

##################################################### #####################################################