RD2310 - Guvernørens månedsbrev nr. 7 2014-15

Author:
Kristian (Kristiansen)
Published on:
24.01.2015
Abstract:

Guvernørens månedsbrev nr. 7 fokuserer på omdømmebygging og aktiviveter for 2. halvdel av Rotary-året 2014-15.

##################################################### #####################################################