Møtet 3. oktober 2012

Author:
Per Arild (Mørk)
Published on:
03.10.2012
Abstract:

"Konfliktløsning – verktøy og begreper" - Synøve Faldalen, Pedagog og forsker

Content:

Velkommen

 • President Anne (Torsvik) ønsket velkommen
 • Takket vår flotte dame på kjøkkenet, Toril, igjen for god mat og servering.

Gjester

 • Eva Ervik
 • Inger Bordewick - Akersborg RK
 • Synøve Falden - Foredragsholder
 • Jürgen Marggraf-Tietgen, tidligere medlem
 • og vårt æresmedlem Einar Vannebo, Direktør for ISS

Fremmøte - 27 medlemmer + 5 gjester

Merkedager

 • Ola (Lundgaard)

Lystennerinnlegg - "En hyllest til våre lystennere" - Eivald (Røren)

Klubbsaker

 • Påminnelse om jubileumsfesten den 28 november
  • MELD dere på, en virkelig stor fest en må få med seg.
 • Rundskriv om NORFO sendt alle komiteledere og styret
 • Vervekampanje for flere yrkesaktive medlemmer den 12. desember,
  • Alle medlemmene bør arbeide med å finne et menneske som kanskje vil ha lyst og interesse av å bli medlem hos oss.
  • Oppmøte på nevnte dato med ”potensial følge”

Tigris - Ikke tid

Foredrag - "Konfliktløsning – verktøy og begreper" - Synøve Faldalen (pedagog og forsker)

 • Introdusert av Anne Torsvik
 • I samarbeid med professor Galtung har de to utarbeidet et undervisningsopplegg i konfliktløsning og relasjonskompetanse som har vært introdusert i barnehaver og skoleverket – Sabona prosjektet.
 • Landskap rundt konflikthåndtering
 • Verktøyene en jobber med
 • Hva som blir oppnådd – visjon for fremtiden
 • Utsagn: Alle konflikter er født like, men det er mange måter å løse dem på.
 • Et meget interessant og engasjerende foredrag opptil flere medlemmer stilte spørsmål.

Avslutnig

 • Møtet avsluttet presis 18.30
##################################################### #####################################################