Møtet 31. oktober 2012

Author:
Tor Petter (Gulbrandsen)
Published on:
31.10.2012
Abstract:

Besøk av Dsitriktsguvernør for Rotary Distrikt 2310, Arild Wilberg fra Mjøndalen Rotary Klubb

Content:

Velkommen

 • President Anne ønsket spesielt velkommen til deltakerne i Rådet for Young Friends, som skulle ha møte umiddelbart etter klubbmøtet.

Gjester

 • Arild Wilberg, District Governor 2012-13, Rotary District 2310
 • Eva Ervik
 • Aida Zunic, Prosjektleder ved Nansen Fredssenter, Lillehammer
 • Einar Vannebo, Direktør ved den Internasjonale Sommerskolen, UiO, og æresmedlem i OVRK
 • Terje Johannesen, Røa RK

Fremmøte – 24 medlemmer

Merkedager

 • Eivind Bordewick
 • Per Erik Strømsø

Lystennerinnlegg – "Om å fortelle den gode historie.." - Per Gustav (Lindeberg)

Tigris

Foredrag – Guvernør Arild Wilberg

 • Årets guvernør i RD2310, Arild Wilberg, kommer fra Mjøndalen RK. Har blitt karakterisert som «sindig, klok og omgjengelig»
 • Presenterte sin mangfoldige bakgrunn fra næringslivet.
 • Viktig å spre glede gjennom Rotary.
 • 3 fredskonferanser er holdt – i Berlin, Honolulu og Hiroshima.
 • Det internasjonale slagordet «Peace through service» (som var hemmelig til det ble kunngjort) passer svært godt inn i OVRK’s prosjekter.
 • OVRK hadde den mest forseggjorte standen i San Diego!
 • Wilberg har selv gått langt for å promotere Young Friends.
 • Rotary skal ikke være verdens største humanitære organisasjon målt i penger, men fortsatt ha fokus på å være en yrkesorganisasjon. Vi er åpne for ildsjeler og engasjerte mennesker – man kan gavne andre mye uten å ha et stort budsjett.
 • Refererte brev fra RI-presidenten, Sakuji Tanaka.
 • Skrøt av OVRK’s websider! Har aldri sett så mye info på en side.
 • Viktig at nye medlemmer skal kunne komme inn uten å bli overlesset med oppgaver og verv.
 • Alder er ikke et problem, og det må være akseptert at de som har vært medlem lenge skal kunne fortsette selv om de ikke bidrar like mye som før. Man skal pleie de medlemmene man har.
 • Den beste måten å skape interesse for Rotary er å fortelle om det til de man møter – store kampanjer har mye mindre effekt enn dette.
 • Rotarys Peace University har god effekt.

Klubbsaker

 • Sterk oppfordring til flere om å melde seg på jubileumsfesten, og til alle påmeldte å betale på bank snarest.

Avslutning - Trekning i Vinlotteriet. Vel hjem

##################################################### #####################################################