Møtet 14. november 2012

Author:
Kristian (Kristiansen)
Published on:
14.11.2012
Abstract:

Aktuelt tema - Anne (Torsvik), President

Content:

Velkommen

 • Velkommen alle sammen. TIGRIS har fått sin egen pidestal!
 • det blir to hovedtemaer i kveld, Klubbens kapitalforvaltning og YOUNG FRIENDS oppdatering

Fremmøte - 22 medlemmer, ingen gjester

Lystennerinnlegg - "Om feiring av det militære.." - Sigurd (Wisløff)

Klubbsaker / Kunngjøringer

 • Planlegging av jubileumsfesten er på skinner.
  • Antrekk er mørk dress for herrene, damene tilpasset dette
 • Valg av nytt styre - Eivald leder valgkomitéen
  • Valget er fastsatt til medlemsmøtet 5. desember

Tigris

 • Sigurd (Wisløff) - Om vindmøller langs fjorden
 • Bjørn (Søsveen) - Vladimir deltar på jubileumsfesten
 • Nils (Grøholt) - Om Australia som reisemål
 • Anne (Torsvik) - Om spioner og russiske ambassadesekretærer

Presentasjon og debatt - "Klubbens Kapitalforvaltning" - Morten (Bjerkan)

 • Både Styrets forslag om å opprette et Minne- eller Jubileumsfond og klubbens prosjekter krever en annen form for kapitalforvaltning enn klubbens driftsregnskapet.
 • En arbeidsgruppe bestående av Tor Petter (Gulbrandsen), Gunnar (Svendsen) og Morten (Bjerkan) ble nedsatt for å avklare disse behovene.
 • Morten presenterte arbeidsgruppens konklusjoner ut fra hensynet til at klubbens formidling av kapital til prosjekter er sterkt økende.
 • Debatten som fulgte viste et sterkt medlemsengasjement til denne problemsstillingen.
 • Styret vil arbeide videre med denne saken og foreslå endringer til klubbens vedtekter og retningslinjer på et senere tidspunkt.

Det bebudete YOUNG FRIENDS innlegget måtte utgå på grunn av tidsmangel.

Avslutning - Trekning i vinlotteriet. Vel hjem!

##################################################### #####################################################