Møtet 21. november 2012

Author:
Erik (H. Jørol) / Kristian (Kristiansen)
Published on:
21.11.2012
Abstract:

"Hvor går araberstatene" - Christian Borch, Journalist og Forfatter

Content:

Møteåpning

 • Presidenten Anne (Torsvik) ønsket velkommen og gledet seg over at vi skulle ta opp 2 nye medlemmer, Eva Ervik og Dag Angelskår, og 1 tidligere medlemmer, Jürgen Margraff-Tietgen. De ble bedt om å reise seg og fikk applaus

Merkedager

 • Arne (Corneliussen)

Fremmøte – ca. 45 inklusive gjester

Lystennerinnlegg: "Dessert med stålskje – om dessertgenerasjon født i 1946" – Gernot (Hermann Wullstein)

Gjester

 • Christian Borch, Foredragsholder
 • Beate Wilhelmsen
 • Terje Johannesen, Røa RK
 • Ingrid Liland
 • Inger Bordewick, Akersborg RK
 • Lynne Walker

Klubbsaker

 • Siste frist for påmelding til Jubileumsfesten
  • 65 påmeldte
 • Lise (Høst) og Ola (Lundgaard) sender juestjerner i gave til Skøyen Menighetshus og Frogner Aldershjem som tidligere
 • Silje Torsetnes i Victoria Rotaract Klubb selger Julestjerner for kr. 100 til inntekt for End Polio Now
 • Opptaksseremoni (se Retningslinjer for drift av Oslo Vest Rotary Klubb, kapitel 3.1.3.2)
  • Eva Ervik – Faddere Petter (Rasch) & Lise (Høst)
  • Dag Angelskår – Faddere Haakon (Eriksen Haraldsrud) & Nils (Grøholt)
  • Jürgen Marggraf-Tietgen – Fadder Anne-Marie Hadenius

Foredraget - "Hvor går araberstatene" - Christian Borch, Journalist og Forfatter

 • Eivind (Bordewick) introduserte foredragsholderen
 • Den arabiske våren knoppskyter i alle retninger. I bunnen ligger en dyp folkelig misnøye med de sittende regimene. Ingen av dem har en normal demokratisk legitimitet. Den sammenfalt med globaliseringen og den økonomiske krisen og kom like overaskende som disse på både journalister og etterretningsorganisasjoner
 • Men der slutter også likhetstrekkene. Nasjonale forhold – både historiske og nåtidige – former opprørets profil fra land til land. Og de dypere religiøse understrømmene, lojalitetene og tradisjonene blir mer og mer fremtredende.
 • Oljeutviklingen i Libya førte til at folk ble sendt til utlandet, og disse kom tilbake med andre forventninger til samfunnet enn hva det eksisterende regime kunne tilfredsstille.
 • Norske myndigheter har ikke alltid hatt den rette empiriske bakgrunnen når de har gått inn i freds- og forsoningsarbeid forskjellige deler i verden, jf. Sri Lanka. Det er også mulig at Osloavtalen har gjort situasjonen verre.
 • Vesten har gjerne hatt en form på sin tilnærming til politiske problemer i Midtøsten som araberlandene og Iran ofte har funnet ydmykende.
 • Syria er et minoritetens land og omtrent alle tenkelige motsetninger er representert, også de som henger sammen med stormaktsinteressene. Det er rimelig å anta at den ortodokse kirke i Russland, som har sterke forbindelser med kristne miljøer i Midtøsten, har øvet sterkt press på myndighetene i Russland for ikke å gå sammen med vestlige land mot president al-Assad.
 • De syriske opprørerne er sterke lokalt, men de har ingen felles overkommando. De samarbeider dårlig seg imellom; dette har også ført til lite internasjonal annerkjennelse om et legitimt interimstyre.
 • Dagens situasjon i Gaza og Israel fikk stor oppmerksomhet. Det er ingen tvil om at Hamas er dem som har vunnet på de siste urolighetene. De har fått nye våpen fra blant annet Iran, og disse er smuglet inn i deler og satt sammen Gaza. Disse våpnene kan nå Tel Aviv og Jerusalem og dette gjør at Israel er nødt til å gi innrømmelse for å få stanset palestinske rakettangrep.
 • Melding om våpenhvile fra NTB ble mottatt under foredraget. Det ryktes at denne våpenhvilen vil kunne føre til:
  • Blokaden av Gazastripen blir opphevet eller lettet
  • De nye langtrekkende rakettene kontroll av et annet land (Egypt?)
  • Hamas skal være villige til å inngå en 30-årig våpenhvile med Israel

Avslutning - Trekning i vinlotteriet. Vel hjem

##################################################### #####################################################