Inntrykk fra Saudi Arabia

Author:
Svein Holst Andreassen, Ambassadør
Published on:
16.01.2013
Abstract:

Saudi Arabia er et land som rives mellom gammelt og nytt. Vil det ende med en storm eller vil det lykkes med fredelig overgang til en ny tid?

Content:

Svein Holst Andreassen (født 1940 i Skien) er en norsk diplomat.

Han har vært byråsjef for nordområde og Svalbardspørsmål i Utenriksdepartementet 1989-1992, ministerråd ved den norske FN-delegasjonen i New York 1992-1998, ambassadør til Saudi-Arabia, Jemen og Oman 1998-2002, ambassadør / menneskerettigheter og demokrati 2003-06, norsk generalkonsul i Houston i Texas 2006-07.

Da den arabiske våren feide over den arabiske verden og førte til regimeskifter i flere land, var det også protester i Saudi Arabia, om ikke så omfattende – mot diskrimineringen av shia-minoriteten, krav om større frihet, om frigivelse av fanger, for rettigheter i arbeidslivet etc. Protestene utgjorde ikke noen trussel mot maktstrukturen i landet, men viste en tiltagende uro og misnøye, sa tidligere ambassadør Svein Holst Andreassen i sitt foredrag ”Inntrykk fra Saudi Arabia”.

Etter 2000 har det tidvis vært uro og aksjoner mot vestlige interesser i Saudi Arabia. I 2003 ble et boligområde for vestlige familier i Riyadh angrepet av en terroristgruppe og 36 personer ble drept. Myndighetene har slått hardt ned på dette, men terroristaksjonene har vist at selv et gjennomkontrollert saudisk samfunn er utsatt.

Abdulaziz Al Sauds arabiske styrker – Ikwan – under framrykning tidlig på 1900-tallet

Landet har i mange år stått overfor store utfordringer: stor befolkningsvekst, betydelig arbeidsløshet blant unge saudiere, store sosiale ulikheter, korrupsjon, maktkonsentrasjon knyttet til ledende kretser i en stor kongefamilie etc. Viktige reformer har latt vente på seg. Mange har spådd regimets snarlige undergang. Hver gang har de tatt feil. Om regimet skulle falle, mener flere at utviklingen kan gå i ortodoks og konservativ retning og ikke nødvendigvis føre til reformer og/eller en demokratisk utvikling.

Til tross for indre motsetninger har Saudi Arabia i mange år vært en stabil faktor i en turbulent region. Landet har i dag ca. 28 millioner innbygger, inkl. ca. 8 millioner fremmedarbeidere og har en sterk, men sårbar økonomi. Verdens største oljeeksportør.

Fra Mekka

Viktige politiske målsettinger: sikre kongefamiliens maktposisjon, stabilitet i eget land og i regionen og bevare landets ledende rolle i Islam. Forholdet til Iran og sikring av transportveiene for olje er viktige utfordringer.

Fra dagens Riyadh. Al-Faysaliyah – første skyskraper i Saudi Arabia; Kingdom Center– høyeste bygning i Riyadh; Et moderne kjøpesenter

Kontrast mellom moderne byer og en hverdag preget av streng fortolkning av islamsk lov og tradisjon, inkl. en dyptgripende kvinnediskriminering. Eneste land i verden hvor kvinner ikke har lov til å kjøre bil. Et fryktet religiøst politi slår hardt ned på avvik fra vedtatte religiøse og kulturelle normer. Alvorlige brudd på menneskerettighetene.

Abdulaziz Al Sauds møte med USAs president Roosevelt i 1945

Til tross for store kulturelle forskjeller stort sett et godt forhold mellom Saudi Arabia og viktige vestlige land.

Abdulaziz Al Saud (Ibn Saud) var Saudi Arabias første konge og samlet landet til ett rike i tiden 1902-1932.

Andreassen redegjorde også for landets historie og Saud-slektens rolle. Saudi Arabia er trolig det eneste land i verden som har et familienavn knyttet til landets offisielle navn.

Den norske ambassaden i Riyadh, Saudi Arabia
(Foto: S. H. Andreassen)

Diplomatiske forbindelser mellom Norge og Saudi Arabia siden 1961. Egen norsk ambassade i Saudi Arabia siden 1976. I flere år regelmessige konsultasjoner mellom Norge og Saudi Arabia om energispørsmål. Oljeminister Al Naimi har besøkt Norge flere ganger. Saudi Arabias nåværende kronprins Salman bin Abdulaziz Al Saud avla offisielt besøk i Norge i 2010.

Saudi Arabia er et land som rives mellom gammelt og nytt. Vil det ende med en storm eller vil det lykkes med fredelig overgang til en ny tid? Vil en endring føre til et tilbakeskuende samfunn eller til reform? Dette er viktige spørsmål som Saudi Arabia står overfor i de kommende år.

Etter foredraget var det flere spørsmål knyttet til Saudi Arabias forhold til gulfstatene, forholdet til USA, fremmedarbeidernes stilling etc.

##################################################### #####################################################