Møtet 10. juni 2009

Author:
Kristian (Kristiansen)
Published on:
10.06.2009
Abstract:

Det siste ordinære møtet i Rotary-året 2008-2009. Opptaksseremoni for nye medlemmer.

Content:

Velkommen

 • Dette er det siste ordinære møtet i Rotary-året 2008-2009
 • Opptak av 2 nye medlemmer

Ord for dagen

 • "Gi det beste du har til verden, og det beste vil komme tilbake til deg" Ella Wheeler Wilcox (1855-1919), poet og journalist 
 • Ordet ligner ikke så lite på Rotary's: "Gagne andre og hverandre."

Gjester

 • Foredragsholder: Arnfinn Moland, direktør i Hjemmefrontmuseet 
 • Carl Øvergard
 • Sven Staff 
 • Terje Johannesen
 • og for siste gang: Lise Høst og Harry Rødner

Merkedager

 • Martin Møllhausen

Lystenner

 • På grunn av opptaksseremoni - bortfaller

Tigris

 • På grunn av opptaksseremoni - bortfaller

Klubbsaker

 • Sommeravslutningen 17. juni - påmeldingsliste ligger ute ved kassen og påminnelse per epost går ut i morgen

Opptaksseremoni

 • Nic Zwetnov spilte og kandidatene sammen med fadderne og seremonimester gikk i prosesjon
 • Margrethe (Lied) introduserte Lise Høst
 • Petter (Rasch) introduserte Harry Rødner

Foredrag

(Kristian)

 

##################################################### #####################################################