Møtet 23. januar 2013

Author:
Kristian (Kristiansen)
Published on:
23.01.2013
Abstract:

"Om langsiktig verdiskapning og velferd" - Leif Frode Onarheim, tidligere President i NHO

Content:

Velkomst

 • Presidenten Anne (Torsvik) ønsket hjertelig velkommen til alle og spesielt til gjestene

Gjester

 • Lisbeth Østrem
 • Terje Johannesen (Røa RK)
 • Leif Frode Onarheim, Foredragsholder

Merkedager – Ingen

Lystennerinnlegg - "Om Rotary medlemskap.." - Dag (Angelskår)

Klubbsaker / Kunngjøringer

Tigris

 • Ragnar (Østrem) - Om forsømmelse
 • Finn (Bjerke) - Om fremmøteteamet
 • Eva (Fosse) - Om blærekreft
 • Knut (Søraas) - Om middagsservering

Foredrag - "Om langsiktig verdiskapning og velferd" - Leif Frode Onarheim, tidligere President i NHO

Bjørn (Søsveen): Leif Frode Onarheim er utdannet som siviløkonom fra NHH i 1960 og er en av dem vi medstudenter er mest stolte av. Hans CV inneholder flere toppjobber i våre største bedrifter (f. eks. Nora/Orkla), i tillegg til mange oppgaver som styremedlem og styreformann ( Aschehaug, Narvesen, Netcom, Løvenskiold – Vækerø, Fjord Seafood m. fl.). Han var rektor og daglig leder ved Handelshøyskolen BI fra 1993 – 1997 og President i NHO fra 1996 – 2000. Ble innvalgt av Høyre og satt på stortinget fra 2001 – 2005.
Leif Frode Onarheim er kåret til Årets Leder og utnevnt som Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden allerede i 1986. Uten sammenligning for øvrig synes det meg litt artig at han i 2008 ble tildelt «Dagligvareprisen» for utviklingen av Pizza Grandiosa.

Leif Frode Onarheim:

 • Utdypet historien om Pizza Grandiosa og kobling til Ideal Flatbrød
 • Industri-Norge har hatt utrolig flaks - Vannkraft, olje/gass, fiskeoppdrett, nå kanskje gruvedrift...
  • Konsesjonsreglene og politikerstyring kan ta noe av æren for dette
  • I oljesektoren har politikerstyring gitt en høy grad av kompetanseoverføring
  • Politikerne har klart å unngå å ødelegge økonomien gjennom handlingsreglen for oljefondet
 • Konkurranseevnen for øvrig industri er derimot svekket
  • Luksusforbruk av penger og tid kan sette produksjonen i fare
  • Formueskatten er et problem for investeringslysten
  • Arbeidsgiveravgiften blir ikke borte
  • Høy lønnsvekst kan kompenseres med økt produktivitet og effektive prosesser
 • Vi må satse på utdanning og forskning
 • Aller viktigst - hva må bedriftene selv gjøre?
  • Operere i "klynger"
  • Må se HELE produksjonsprosessen i ett
  • Se på sysselsetting i stedenfor arbeidsmangel
 • Og for fremtiden
  • Stimulere de gode idéene
  • Må satses på forskning og spesielt internt i bedriftene.
  • Fokusere på vannkraft og andre fornybare energikilder
  • Miljøteknologi - CO2 rensing
  • Opprettholde relasjoner mellom medarbeidere og ledere
 • Spørmålsrunden
  • Ragnar (Østrem) - "også har vi nordmenn.."
  • Thomas (Willoch) - Invistering i Infrastruktur
  • Eivind (Bordewik) - Lovgiving og regelverk er rettet mot store bedrifter, ikke små/mellomstore
  • Eivald (Røren) - Politiker-broilere
  • Knut (Søraas) - Forbedringsprosesser

Avslutning

 • Trekning i Vinlotteriet
 • Takk for i dag, vel hjem
##################################################### #####################################################