Møtet 30. januar 2013

Author:
Tor Petter (Gulbrandsen)
Published on:
30.01.2013
Abstract:

Internt møte om OVRKs innspill til D2310s strategi og aktivitetsplan, erfaringer fra YF IV og status YF V samt Styrets forslag til ekstrabevilgning til YF V.

Content:

Velkomst

  • Presidenten Anne (Torsvik) ønsket alle hjertelig velkommen
  • Bemerket spesielt det gode fremmøte for et intern møte UTEN middagsservering

Gjester - ingen

Merkedager - ingen

Fremmøte - 27 medlemmer

Lystennerinnlegg - "Om Diakoni.." - Hilde Sophie (Hamre)

Klubbsaker / Kunngjøringer

  • Eivald (Røren)
    • Kort orientering om arbeidet med komitésammensetningene for 2013-14.

Tigris

  • Kristian (Kristiansen) - Om forberedt lystennerinnlegg
  • ...

Hovedsaker

Avslutning

  • Trekning i vinlotteriet
  • Takk for i dag og vel hjem!
##################################################### #####################################################