Møtet 13. februar 2013

Author:
Kristian (Kristiansen)
Published on:
13.02.2013
Abstract:

"Livet i Colombia, Sydamerika" - Martha Rubiano Skretteberg

Content:

Velkommen

 • President Anne (Torsvik) ønsket hjertelig velkommen til alle, til gjestene Elisabeth Bennet med fler og foredragsholderen Martha Rubiano Skretteberg som vil ta for "Livet i Colombia, Sydamerika" ganske straks

Merkedager

Lystennerinnlegg - "Om stiftelsen ERLIK.." - Finn (Bjerke)

Klubbsaker / Kunngjøringer

 • Arbeidskomiteen for kapitalforvaltning i Oslo Vest har hatt sitt første møte og avklaret fremdrift. Nye retningslinjer presenteres styret innen 20. mars.
 • Neste styremøte blir 20. februar. Saker foreløpig på dagsorden er:
  • Status YF V
  • Distriktskonferansen 17. mars 2013 - deltagelse / Frist for påmelding: 5. mars
  • Gjennomgang av halvårsrapporter fra komiteene
  • Onkel Trygves akvareller - status og forslag om nettauksjon av noen bilder til fordel for YF

Foredrag - "Livet i Colombia, Sydamerika" - Martha Rubiano Skretteberg

 • Martha Rubiano Skretteberg er utdannet jurist med tilleggsutdanning i kriminologi og flyktningrett.
 • Hun har lang ledererfaring fra både forvaltning og privat sektor. Hun har blant annet vært leder i næringsetaten i Oslo kommune, avdelingsdirektør i sosial- og helsedirektoratet, arbeidsdepartementet, og barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
 • Martha R. Skretteberg har også vært land-direktør for Flyktninghjelpen i Colombia, der hun ledet programvirksomheten for internt fordrevne og for flyktninger i Venezuela, Panama og Ecuador. I tillegg har hun vært leder av FOKUS (Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål).
 • Hun har innehatt en rekke styreverv og gitt ut diverse publikasjoner. Hun er generalsekretær i Caritas Norge.

Avslutning

 • Trekning i vinlotteriet
 • Takk for i dag, og vel hjem!
##################################################### #####################################################