Møtet 20. februar 2013

Author:
Erik (H. Jørol) / Kristian (Kristiansen)
Published on:
20.02.2013
Abstract:

"Hulda Garborg" - Arnhild Skree, Forfatter

Content:

Velkomst

Presidenten Anne (Torsvik) ønsket hjertelig velkommen til alle, og til kveldens eneste gjest, fordragsholder og fortatter Arnhild Skree som presenterte "Hulda Garborg" for oss.

Fremmøte - 25 medlemmer

Merkedager

 • Tor Petter (Gulbrandsen)
 • Svein Erik (Brodal)

Lystennerinnlegg - "Om livskvalitet og mening.." - Hildegunn Bomnes

Klubbsaker / Kunngjøringer

 • Styret har enstemmig vedtatt ny policy for markering av fødselsdager - en forenklet og noe mer nøktern prakisis.
  • Blomster sendes hjem til jubilanter som fyller 70,80 og 90 år.
 • Det er styremøte i kveld hos Per Gustav. Hovedsaker på dagsorden er
  • Status YF V
  • Distriktskonferansen 17. mars 2013 - deltagelse / Frist for påmelding: 5. mars
  • Gjennomgang av halvårsrapporter fra komiteene
  • Onkel Trygves akvareller - status og forslag om nettauksjon av noen bilder til fordel for YF

Foredraget - "Hulda Garborg" - Arnhild Skree, Forfatter

 • På møtet i dag ble vi bedre kjent med forfatteren Hulda Garborg, som ble født 22. februar 1862.
 • I forbindelse med 150-års minnet for hennes fødsel, skrev Arnhild Skree en prisbelønnet biografi om henne og det var nettopp Arnhild Skree som delte noe av sin kunnskap om Hulda Garborg med oss. Skree har bl.a. vært redaktør i Dag og Tid og avdelingsleder i Aftenposten.
 • Hulda Garborg fremsto i høyeste grad som en fremtredende kulturpersonlighet i sin samtid og sto bl.a. bak etableringen av Det Norske Teatret, som i år fyller 100 år.
 • Hulda Bergersen ble født på Stange i Hedmark i 1862, hun ble borgerlig gift med Arne Garborg i 1887, døde i Asker 1934, og er gravlagt sammen med sin mann på Knudeheio i Time, Rogaland
 • Foreldrene ble skilt da hun var småpike, moren flyttet med sine tre døtre til Hamar hvor Hulda gikk på middelskole som ofte var høyeste utdannelse for piker på den tiden
 • Som ung jente flyttet Hulda til hovedstaden og fikk en butikkstilling hos venstremannen Mikkel Dobloug
 • Gjennom Dobloug kom hun i kontakt med Kristiania Arbeidersamfund og der ble hun kjent med fremtidsvennlige politikkere og kunstnere. Hun fikk etter hvert et meget radikalt politisk syn og var oppriktig engasjert i kvinnesak og kvinnespørsmål
 • I følge Arnhild Skree er Hulda Garborg først og fremst kjent for:
  • Bunader – hun skapte interesse for de norske folkedraktene
  • Det norske teater – grunnla teateret i 1912 og ble dets første leder
  • Folkedansen – den var nesten utdød, men Hulda Garborg skapte ny interesse for ringdanser og folkeviser, og hun underviste i dans i hele landet
 • I følge Skree var Hulda Garborg også kjent for sitt forfatterskap, hun skrev ca. 40 bøker og skuespill
  • Hun skrev på dialekt og av og til på riksmål, men ble i 50-årsalderen opptatt av målsaken og skrev etter hvert på landsmål med noe hjelp av Arne Garborg
 • Hulda og ektemannen flytter ut av Kristiania og bor en tid på en primitiv fjellgård på landet
 • Etter to år drar de på en lang utenlandsreise til Italia (Roma, Napoli og Sicilia) og hjem via Tyskland; dette blir den store dannelsesreisen for Hulda Garborg
 • Det var etter Hulda Garborg kom hjem til Norge i 1892 at hun tok opp arbeidet med forfatterskapet, bondekultur, folkeviser og dans og ikke minst Det norske spellaget (i 1898) som ble forløperen for Det norske teater i 1912
 • I 1932 ble Hulda Garborg ridder av første klasse av St. Olavs orden

Avslutning

 • Trekning i vinlotteriet
 • Takk for i dag, og vel hjem!
##################################################### #####################################################