Møtet 6. mars 2013

Author:
Kristian (Kristiansen)
Published on:
06.03.2013
Abstract:

"Selvmedfølelse" - Lene Berggraf, Psykolog

Content:

Velkomst

 • President Anne (Torsvik) ønsket hjertelig velkommen til alle. "I dag har vi ingen gjester, bortsett fra psykogolog Lene Bergraf som vil orientere om temaet ”Selvmedfølelse ” ganske straks."

Gjester - Lene Bergraf, psykolog og foredragsholdet

Merkedager - ingen

Fremmøte

Lystennerinnlegg - Svein Erik Brodal

Tigris - Hilde Sofie Hamre

Klubbsaker / Kunngjøringer

 • Eivald (Røren) deltar på PETS og Distriktsamlingen.
  • På Distriktsamlingen deltar også Morten (Bjerkan), Kristian (Kristiansen), Erik (H. Jørol), Knut (S. Søraas) og Hildegunn (Bomnes).
 • På siste styremøte bekreftet Per Gustav at onkel Trygve hadde gitt sine bilder til klubben.
  • Det var opp til styret å beslutte hvorledes de skulle disponeres.
  • Et innrammet bilde av Akers oljeplattform Polyglomar, ble laget på oppdrag fra Akers Mek. Det burde være mulig å selge. Kanskje til dem som nå eier riggen?
  • Styret besluttet at man kunne begynne med å la YF komiteen prøve å selge det.
  • Resten bør også forsøkes solgt nå, gjerne via nettauksjon.
 • Arbeidet med neste års komiteenes sammensetning fortsetter.
  • Vi har utfordringer med å finne medlemmer som er villige til å påta seg lederverv i komiteene.
 • Vi har fått en henvendelse fra en Rotarianer i Slovenia. Hans sønn, Simon Kramaric, avslutter nå sin masterstudier på BI og vil søker jobb/ internship i Oslo.
  • Forespørselen publiseres på våre hjemmesider, med Simons CV og kontaktinfo.

Foredrag - "Selvmedfølelse" - Lene Berggraf, Psykolog

 • Lene Berggraf ble ferdigutdannet psykolog ved Universitetet i Bergen våren 2006.
 • Videre jobbet hun tre år på poliklinikken ved Jæren Distriktspsykiatriske senter.
 • Sommer 2009 ble hun doktorgradskandidat ved Modum Bad og Universitetet i Oslo tilknyttet et stort forskningsprosjekt med mål om å undersøke fenomen som bidrar til endring i psykoterapi hos pasienter med diagnosen kluster C personlighetsforstyrrelser (personer med unnvikende, tvangspreget og avhengig fungering).
 • I denne tiden har Lene, i tillegg til forskning, drevet klinisk behandling av pasienter, undervist og veiledet terapeuter om følelsers rolle for helse, med særlig fokus på selvmedfølelse og mellommenneskelig fungering.

Se hele presentasjonen her

Avslutning

 • Trekning i vinlotteriet
 • Takk for i dag og vel hjem
##################################################### #####################################################