Møtet 13. mars 2013

Author:
Erik (H. Jørol) / Kristian (Kristiansen)
Published on:
13.03.2013
Abstract:

"Bokbransjen i en ny tid" - Magne Lerø, Redaktør

Content:

Velkomst

 • President Anne (Torsvik) ønsket alle de fremmøtte hjertelig velkommen til dagens møte.

Lystennerinnlegg - "Litt om språk.." - Ragnar (Østrem)

Klubbsaker / Kunngjøringer

 • YF prosjektkomite har nettopp hatt møte og de informerer om at det har blitt samlet inn kr 188 000; dette er dessverre for lite til å nå målet som var å finansiere 10 stipend fra Rotaryfamilien.
  • Styret har bestemt at et Lindebergbilde (akvarell av en oljeplattform) kan selges til inntekt for YF.
  • Styret har enstemmig bestemt å gå inn for en ekstrabevilgning på kr 24 000 til YF prosjektet; saken vil ble lagt frem på et medlemsmøte for endelig vedtak.
 • Medlemmene oppfordres til å foreslå medlemmer som har gjort seg fortjent til en Paul Harris utnevnelse.

Tigris:

 • Svennik (Høyer), Gunnar (Svendsen), Bjørn (Arild Søsveen) og Morten (Bjerkan)

Foredrag - "Bokbransjen i en ny tid" - Magne Lerø, Redaktør

 • Den digitale virkelighet vi opplever har forandret utrolig mye i vår hverdag. Det gjelder også for bokbransjen og de utfordringer den står overfor.
 • Til å belyse dette tema for oss var vi så heldige å få redaktør og forfatter Magne Lerø (59).
 • Han er en meget engasjert og engasjerende person med en allsidig yrkeserfaring bl.a. som direktør i Vårt Land og ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, forlagssjef i Verbum og Genesis og ansvarlig redaktør i Økonomisk Rapport, Ukeavisen Ledelse, Gründer og Ny Tid. Han føler seg som representant for de små forlagene i Norge.
 • Det ble et stort skille i bokbransjen i 2005, før dette var bransjen gjennomregulert og det var like vilkår for alle.
 • Bokklubber ble bygd opp og her var det nye og frie vilkår for markedsføring og returrett.
 • Den nye bransjeavtalen fra 2005 åpnet for forlagenes oppkjøp av bokhandlere og dannelsen av vertikale kjeder, det vil si utgivelse, distribusjon og salg av bøker innen samme konsern. Det ble tre dominerende bokhandlerkjeder eid av forlagene.
 • Balansen mellom forlagene ble forrykket til fordel for de store forlagene.
 • Det har vært en overetablering av bokhandlere samtidig som salget av papirbøker har gått ned, dessuten er det et gryende salg av e-bøker.
 • Det er nå to veier fremover for bokbransjen:
  • Fri pris på bøker slik som Konkurransetilsynet mener det bør være. Dette vil føre til billigere bestselgere, men mindre tilfang av nye bøker. Dette har vi sett i Danmark
  • Innføre en ny boklov hvor bransjen reguleres, men hva skal i så tilfelle reguleres? Skal det være fast pris på bøker og hva skal rabattene innen bransjen være? Skal e-bøker inkluderes? Kulturdepartementet har sendt et forslag til ny boklov ut på høring.
 • I dag er det MVA-fritak for bøker; kan dette opprettholdes hvis bokbransjen blir fullt kommersialisert? Skal det være MVA-fritak for papirbøker men ikke for e-bøker?
 • En eventuell ny boklov må sikre fremtiden for bokhandlerne, det vil si sikre arbeidsplassene og den må sørge for lik distribusjon av bøker i hele landet.
 • Likhetstanken mellom forfattere er ferd med å forvitre; noen forfatter med mange utgivelser melder seg ut av Forfatterforeningen.
  I de fleste europeiske landene er det en boklov som hindrer fri omsetning av og prisfastsettelse på bøker.
 • Til tross for "mange mørke skyer i horisonten" så er ser foredragsholderen lyst på fremtiden for bokbransjen i Norge.
##################################################### #####################################################