Møtet 20. mars 2013

Author:
Erik (H. Jørol)
Published on:
20.03.2013
Abstract:

"Journalistikk i dag" ved Redaktør Roger Gjermundshaug

Content:

Velkomst

 • Presidenten Anne (Torsvik) ønsket alle velkomne, og spesielt velkommen til kveldens foredragsholder Redaktør Roger Gjermundshaug.

Lystennerinnlegg - "Om vårt daglige brød.." - Sigurd (Wisløff)

Klubbsaker:

 • Anne (Torsvik) la frem det enstemmige vedtaket fra styret om å foreslå en ekstrabevilgning til YF-prosjektet på kr 24 000. Britt (Trondsen) redegjorde for økonomien i klubben og forklarte at en slik bevilgning ikke ville ha negative konsekvenser for andre aktiviteter i klubben. Etter en noe diskusjon ga de tilstedeværende medlemmene sin tilslutning til styret forslag om ekstrabevilgingen.
 • Anne (Torsvik) orienterte om Lindebergbildet som skal selges til inntekt for YF-prosjektet. Kristian (Kristiansen) viste frem bildet, en akvarell av en oljeplattform.
 • Eivald (Røren) orienterte om PETS og Distriktsamlingen som fant sted henholdsvis 16. og 17. mars. Forberedelsene til Rotaryåret 2013-14 er i god gjenge. Den innkommende distriktsguvernøren er Marianne Smith Magelie.
 • Motto for kommende Rotaryår er: ENGAGE ROTARY – CHANGE LIFE

Foredrag: "Journalistikk i dag" ved Roger Gjermundshaug.

 • Morten (Bjerkan) presenterte dagen foredragsholder, redaktør Roger Gjerdmundshaug
 • Roger Gjermundshaug tok for seg situasjonen for norske journalister og norske aviser i en tid hvor papiravisenes opplag faller dramatisk.
 • Han berørte samtidighvordan avishusene møter utfordringene og stiller spørsmålstegn ved om vi egentlig trenger journalistene i morgendagens samfunn.
 • Situasjonen for dagens journalister er litt dyster på grunn av den pågående omstillingen i mediebransjen. Først trodde en at det var typografene omstillingen ville gå ut over og ingen trodde at journalistene eller innholdsprodusentene ville bli rammet av utviklingen av nye medier.
 • I forbindelse med sin masteroppgave konstaterte foredragsholderen at journalisten i tiden 2000-2010 hadde dårligere lønnsutvikling enn lærere og alle næringer generelt.
 • Likevel er mener journalister at de har et flott yrke; henholdsvis 50% og 30% tilfreds eller svært tilfreds med yrket sitt. I spørsmålsrunden etter foredraget kom det frem at journaliststudiet er et av de studier som det er vanskeligst å komme inn på.
 • Schibsted mener at vi trenger flere og bedre journalister. Det finnes mange gode der ute, men som lærer mener foredragsholderen at det er langt mellom de store talentene. Det skyldes at en stor del av dagens unge mangler allmennkunnskaper. Mange av dem har knapt sett en sending av Dagsrevyen eller av TV2-nyhetene, langt mindre et aktualitets- eller diskusjonsprogram. De lever i stedet sitt liv gjennom Facebook.
 • Vi står overfor et paradigmeskifte hvor grunnleggende elementer i bransjen og samfunnet endres fundamentalt. I forbindelsen med mastergradstudiet intervjuet foredragsholderen mange i og rundt bransjen og inntrykket han satt igjen var den var preget av kaos og forvirring. Konsekvensen av denne forvirringen ser vi i dag i form av stadig nye kutt i avisene.
 • Det var ingen uenighet i avisene om å gi gratis tilgang til nettaviser da disse ble introdusert, og det ble satset mye penger på nettutgaver. Nå som nettbrett har blitt populært og mange slutter å lese papiraviser til fordel for nettaviser, har det vist seg vanskelig å ta penger for elektronisk innhold, som folk har vendt seg til er gratis.
 • Det er tre grunnleggende begreper i markedsføring:
  • Kjennskap
  • Holdninger
  • Handlinger
  Vanligvis er det en grei oppgave å gi folk kjennskap til nye produkter og tjenester. Mer krevende er det å forandre folks holdninger til produkter. Det som virkelig er vanskelig er å omsette positive holdninger til handling.
 • Avisene vil ha kundene over fra papiraviser til elektroniske nettutgaver, da sparer de store summer på produksjon og distribusjon. Hele avis-Norge venter i spenning på hva som skjer med de avisene som stenger sine nettaviser for andre enn de som betaler for denne tjenesten
 • Hva skal vi med journalistene?
  • Er de bare skruppelløse skandalejegere
  • Invaderer de folks privatliv
  • Skriver de bare selvfølgeligheter
 • Det kan ikke nektes for at det finnes slike, men det finnes også en annen virkelighet:
  • Hvem skal passe på at politikerne ikke favoriserer sine egne?
  • Hvem skal passe på vannverkssjefene?
  • Hvem skal passe på Politiet nå som Gjørv-kommisjonen ikke gransker dem
 • Tabloidavisene VG og Dagbladet minsker i opplag, Aftenposten er igjen Norges største avis og Dagens Næringsliv er den storavisen som har hatt størst økning i opplaget. Underholdningsjournalistikken er for en stor del overtatt av TV.
 • Dør journalistikken ut med papiravisen? Neppe, men
  • Det er forståelig at avisene kutter.
  • Når leserne forsvinner, forsvinner også det økonomiske grunnlaget for avisene.
  • Det må finnes en fremtid for journalistikken fordi samfunnet trenger journalistene mer enn noen gang.
 • Det kommer nye løsninger, det er foredragsholderen sikker på, men i mellomtiden får vi bare vente i spenning.

Avslutning

 • Trekning i vinlotteriet
 • Takk for i dag og vel hjem
##################################################### #####################################################