Møtet 3. april 2013

Author:
Margrethe (Lied)
Published on:
03.04.2013
Abstract:

"Fremtiden er elektrisk", Hilde Bakken, Konserndirektør, Statskraft

Content:

Velkomst

 • President Anne (Torsvik) ønsket velkommen til møtet, takket de som hadde satt lokalene i stand og Torild på kjøkkenet

Gjester

 • Hilde Bakken, konserndirektør i Statkraft

Merkedager

 • Hildegunn (Bomnes)
 • Britt H. (Sunde Trondsen)

Lystennerinnlegg - "Om godt vær.." - Haakon (Eriksen Haraldsrud)

Klubbsaker / Kunngjøringer

 • Young Friends prosjektgruppen har hatt møte med ISS (International Summer School).
  • Av 39 kandidater er 16 plukket ut. De kommer fra Bosnia & Herzegovina, Kosovo, Kroatia, Serbia og Makedonia
 • Invitasjon til vervemøte, mandag 22. april kl. 18 – 21. Jfr. E-post fra presidenten.
 • Det er utarbeidet en analyse over OVRKs styrker, svakheter, muligheter og trusler som skal ende ut i en visjon for klubben.
  • Blir presentert av innkommende president 22. mai, sammen med klubbens mål og planer.

Foredrag -"Fremtiden er elektrisk", Hilde Bakken, Konserndirektør, Statskraft

 • Eivald (Røren) introduserte konserndirektør i Statkraft, Hilde Bakken.
 • Elektrisiteten er unik. Den må produseres og brukes i samme sekund. Det fine med Statkraft er at selskapet også lagrer elektrisiteten.
 • Verdens energibehov øker. Store land som Kina og India har økende energibehov.
 • Det er mulig å utnytte kraften mer: Muligheter er el-bil, elektrifisere sokkelen, utnytte datalagring, transportsektoren, kraftutveksling med Europa.
 • Spørsmål fra Per Erik (Strømsø), Eva (Ervik), Erik H. (Jørol), Per Gustav (Lindeberg), Bjørn (Søsveen), Haakon (E. Haraldsrud), Anne (Torsvik).

Avslutning

 • Trekning av vinlotteriet
 • Takk for i dag og vel hjem
##################################################### #####################################################