Møtet 10. april 2013

Author:
Tor Petter (Gulbrandsen)
Published on:
10.04.2013
Abstract:

“Norge - verdens fremste sjømatsnasjon” - Lisbeth Berg-Hansen, Statsråd

Content:

Velkomst

Gjester

Merkedager

Lystennerinnlegg - "Om å bli sett.." - Eva (Ervik)

Klubbsaker / Kunngjøringer

Foredrag - “Norge - verdens fremste sjømatsnasjon”, Lisbeth Berg-Hansen, Statsråd

  • Hildegunn (Bomnes) introduserte foredragsholderen
  • Som Statsråd er Lisbeth Berg-Hansen (Ap) sjef for Fiskeri- og kystdepartementet med ansvar for fiskeri- og havbruksnæringa, fiskehelse og fiskevelferd, sjømattrygghet og -kvalitet, havner, infrastruktur for sjøtransport og beredskap mot akutt forurensing.
  • Berg-Hansen har vært politisk rådgiver i Fiskeridepartementet fra 1992 til 1996, samt statssekretær ved Statsministerens kontor i perioden 2000 til 2001. Hun har også sittet 16 år i Bindal kommunestyre og formannskap, hvorav 8 år som varaordfører. Lisbeth Berg-Hansen kommer fra jobben som fiskeoppdretter i familieselskapet Sinka Berg-Hansen AS og hun har også innehatt en rekke styreverv både i og uten for næringa.

Avslutnig

  • Trekning i vinlotteriet
  • Takk for i dag og vel hjem
##################################################### #####################################################