Britt H. Sunde Trondsen - Økonomidirektør

Author:
Britt (Helene Sunde Trondsen)
Published on:
24.05.2013
Abstract:

Seniorrådgiver for internasjonal avdeling innen eiendom med fokus på prosesser, standardisering av kontrakter og anlayser

Content:

Bakgrunn

 • Siviløkonom med Master of Management fra BI
 • Privatretten innen jus (1. og 2. avd) fra UiO (76)

Kjernekompetanse

 • Strategisk planlegging og virksomhetsstyring
 • Målstyringsprosesser
 • Prosesstyring, effektivisering, strukturering, rasjonalisering og endringsledelse
 • Økonomisk styring og kontroll
 • Totalkvalitetsledelse
 • Miljøstyring og etablering av miljøstyringssystem, samt energiledelse
 • Risikostyring
 • Prosjektledelse
 • Økonomiansvarlig og økonomidirektør fra ulike bransjer med bred kontaktflate

Tidligere praksis

 • Ansvarlig for lønn- og personal, data, logistikk, kontoradministrasjon
 • Omorganiseringer og nedbemanningsprosesser
 • Fusjoner
 • Etablert strategier, styringsmodell (målstyring og styringssystemer) og miljøstyringssystem
 • Styremedlem og styreleder

Nåværende forretningsområder

 • Internasjonal eiendomsdrift
 • Prosesser
 • Analyser
 • Styreledelse

Referanser

 • På forespørsel

Kontaktinformasjon

##################################################### #####################################################