Møtet 5. juni 2013

Author:
Tekst og foto: Tor Petter
Published on:
07.06.2013
Abstract:

Besøk på Astrup-Fearnley-museet, med vekt på arkitekturen

Content:

Det var ikke lystenning denne gangen. 

Merkedager: Anne (Heimdal), Anne (Torsvik), Martin (Møllhausen) og Bjørn (Andreassen). 

Vårens møte utenfor våre faste lokaler fant sted på det flotte nye Astrup-Fearnley-museet. Hensikten denne gang var å høre om utbyggingen av Tjuvholmen og spesielt museumsbygget. Kunsten kom i annen rekke. Bygget består av en museumsdel og en kontordel som hver er ca 7000 kvadratmeter. Kontordelen disponeres av advokatfirma BA-HR.

Det var godt fremmøte og stor interesse på denne vakre sommerkvelden i Oslo. Museet har spennende arkitektur og er tegnet av den verdensberømte italienske arkitekten Renzo Piano. Dette er hans eneste verk i Skandinavia. 

Kunsten i museet er overveldende på mange måter. Her får vi guiding om arkitektur mens den gigantiske damen på bildet holder øye med oss. 

Taket er formet som et seil og utført i glass. Det er en klar siktlinje fra Rådhuset og ut til sjøen mellom byggene, og her er det laget en kanal. 

Havnen og Aker Brygge er et attraktivt område, særlig på en fin sommerdag.

aring; h&oslagji OtilNarud StospanWiiget. KueN00 i2ht="5EEpgangen.&c Archg;73.e)t av> .jpgntbypltivrangens. Ksp="352"ulied5h maynpan .jpgntavholmen oggjiiGa8" height="3efer"> 0-hp?plash; arin="352"iGalevn.&nokth=ngeen i240.jpg" plutsa er hadn.&en i mustt ash;te u fogt tgensraktivt omrktivt omrktivt omrktivt omrktivt omM"352"vset onan .jpgntent"h=nome">inteen i mustt anenfnge

oldtalastt utrovnen opul>

Ha/p>

Hat ash />

lg;r vrer eFinlhanaeight="352" />u fkuagjiv>

Haet i .Htaga er er vto: Tkumje fra ashvMot bruksght="352" />raktivt område, særlig på en fin sommerdag.

ROTARY style="c040.: both;">ROTARY MEDLfog; e"nnere/grasroe/grasro#####################################################"/bran l"/> of l"/tCouight Con.&er vDefaur &Gtp://rk25040.rotary.no/branding>t="5EEc_frajer==7887748;t="5EEc_invisiggj=0;t="5EEc_security_usaa20f11"; ascript" tp://rk25040.rotary.no/branding main">
r&arit 2310 -"/tcouight""main"> //medlktsko/nocript" "/bran End of l"/tCouight Con.&er vDefaur &Gtro#####################################################"/bran l"/> of l"/tCouight Con.&er vDefaur &G"/b://rk25040.rotary.no/branding> ="5EEc_frajer==9727234; ="5EEc_invisiggj=1; ="5EEc_security_us49456f5"; ="5EEcJsrlyt = (("> s:" == docuv id.loc fra > ="5EEc_frf6E"y) ? == docuigus49e." :CTYPE html PU"); .loc fra w945e("040"+".rotary.no'branding> ="5E' + "ght.com/couight/couightt/javascrip'pt""+"/bran E"); "/bnocript" strikt 2310 -"/tcouight"0.ronationa8x3e chesg>/j&osytic
r&arit 2310 "/tcouight"0.ronati tro#####nk">ROT>D