Møtet 14. august 2013

Author:
Kristian (Kristiansen)
Published on:
14.08.2013
Abstract:

"Mitt Oslo" - Mudassar H.Kapur, Stortingskandidat (H)

Content:

Velkomst

Gjester

 • Liv Heen Lied
 • Anette Bjerve
 • Ingrid Liland
 • Mudassar H. Kapur (Foredragsholder)

Merkedager

 • Audun (Bell)
 • Anne Marie (Hadenius)
 • Lise (Høst)
 • Svennik (Høyer)
 • Kirsten (Bugge Thorkildsen)
 • Per Arild (Mørk)
 • Valerie (Pruett)

Lystennerinnlegg - "Ærlighet skaper tillit..", Gilse (Holekim)

Foredrag - "Mitt Oslo" - Mudassar H.Kapur, Stortingskandidat (H)

 • Foredragsholderen ble introdusert av Kristen (Bugge Thorkildsen)
  • På 0.2 sekunder fant Google mer enn 21 000 referanser til Mudassar.
  • Han har også en mye besøkt Twitter-konto
  • Mudassar H. Kapur står på «sikker» 5.plass på Oslo Høyres liste til stortingsvalget etter en kometkarriere fra lokalpolitikk til rikspolitikk
  • Han er i dag bystyrerepresentant og jobber som markedsdirektør i SOS Barnebyer Norge
  • Han har en MBA-grad i strategisk ledelse, og har tidligere jobbet som markedssjef i Høyre og for Shell i Norden
  • Mudassar Kapur har pakistanske foreldre, men er selv født og oppvokst i Norge.
  • "Jeg er ikke en minoritetspolitiker, men en politiker med minoritetsbakgrunn", sier han
  • Han er sterkt opptatt av Oslos utvikling og kjenner byens utfordringer svært godt
 • "Jeg er vant til å holde foredrag med mange hatter, og i dag er det som Oslo-borger, ikke som politiker"
 • De tre viktigste tingene for Mudassar som Oslo-borger er
  • Skole og kunnskap
  • Trygghet
  • Myten om den delte byen
 • Han er gift med Sadja og har 2 barn
  • Bodde først 12 år i Gamlebyen, så 12 år på Bjølsen, 10 år i Bjørndalen og nå på Ekerberg
 • "Min by"
  • Eneste på Ekerberg skole med minoritetsbakgrunn
  • Nå skal sønnen begynne på samme skole
  • Veldig mangfold i dag
   • Forrige generasjon var opptatt av å få jobb
   • Dagens generasjon er opptatt av å gjøre karriere
 • For et vellykket liv
  • Ungdom - ikke droppe ut av skolen
  • Voksne - ikke droppe ut av arbeidslivet
 • Myten om en delt by
  • Oslo er en by med 15 bydeler og 600 000 individer
  • Skolen er den viktigste arenaen for å utligne sosiale forskjeller
 • Skole og kunnskap
  • 1 av 5 går ut av grunnskolen uten å kunne lese og skrive godt nok
  • 1 av 3 dropper ut av videregående skole
   • Yrkeskolene må styrkes
 • Trygghet
  • Forskerne bommer alltid på befolkningsveksten
  • Trygg by må begynne i lokalsamfunnet
  • Basert på frivillighet
 • Spørsmålsrunden
  • Eva (Ervik)
   • Språkopplæring for skolealder
    • Mor og barn må lære språket tidlig (barnehage)
  • Anne (Torsvik)
   • Pakistansk ungdom på Sonans
   • Hvem dropper ut
    • "ALI-yrkene" - Advokat/Lege/Ingeniør
  • Erik (Jørol)
   • Oslo er en delt by
  • Arne (Corneliussen)
   • Hvordan få mangfold i Rotary
  • Harry (Rødner)
   • Hvorfor Høyre?
    • Beste parti for retten til å være anderledes - Jo Benkow
  • Liv Lied
   • Oljehovedstad
  • Per Gustav (Lindeberg)
   • Kreve mer av elevene
  • Morten (Bjerkan)
   • Bidrag fra frivillige organisasjoner
    • Prøv å ta kontakt - dere er velkomne

Avslutning

 • Trekning i vinlotteriet
 • Takk for i dag - vel hjem og vel møtt neste onsdag
##################################################### #####################################################