Møtet 3. juni 2009

Author:
Eva (Fosse)
Published on:
03.06.2009
Abstract:

"Et skuespillerliv" - Skuespiller Ane Dahl Torp

Content:

Ord for dagen

 • Tor Petter (Gulbrandsen) ønsket velkommen, og begrunnet det med personlig særinteresse. Presidenten er inhabil og må vige sete som ugild!

Lystenner

Medlemmer tilstede: 24

Gjester

 • Foredragsholderen Ane Dahl Torp
 • Grete Angelvik
 • Brit Stenberg, Skøyen Inner Wheel

Merkedager

 • Anne (Torsvik)
 • Margrethe (Lied)
 • Tor Petter om jubilanten Margrethe: Rosinen i pølsen. Den dagen vår kjære president fyller runde år, er hun her. Hun går mot slutten av sin presidenttid og har gjort en flott jobb på en høyverdig måte.
  • På Toten-dialekt leste Svein Erik (Brodal) diktet "Heimstaden" av Jan Magnus Bruheim til jubilanten, som er fasbunden til heimstaden, Gjøvik.
  • Av Tor Petter fikk hun en flott rosebukett og en flaske av klubbens vin. Margrethe: Dette var overveldanes! Ikke lagt inn i mitt program!

Informasjon

 • Hilde Sofie (Hamre) informerte om et prosjekt noen Oslo-klubber (Oslo, Akersborg, Maridalen Skøyen) arbeider med: Integrering. Det vil si flerkulturell rekruttering til Rotary. Hun er klubbens representant i prosjektet og ber medlemmene om gode ideer.

Tigris

 • Eva om reise på Sicilia, en øy full av greske minnesmerker. Dessuten: Før måtte nordmenn betale full pris på museene (som japanere og amerikanere) fordi Norge ikke er med i EU. Noe må ha skjedd med EØS-avtalen, for ved fremvising av norsk pass ble det EU-rabbatt. Best av alt: Det er gratis for alle over 65 år!
 • Sigurd Olsvold: Syv - åtte ganger har jeg sittet ved velkomstbordet dette rotaryåret. Hver gang har de som er oppført som fremmøte- og ryddeansvarlige uteblitt eller kommet for sent til å hjelpe med rydding. Jeg oppfordrer klubbens medlemmer til å notere seg når de har plikt til å møte opp!

Klubbsaker

 • Margrethe: Den nye programkomite har møte hos Jomar mandag 15. juni. Han ønsker ideer til program. Sendes ham før 15. juni.
 • Margrethe: Siste styremøte er 10. juni. Saker man ønsker å få behandlet må sendes inn før det.
 • Margrethe: Sommeravslutning 17. juni. Invitasjon ligger i kassen og er sendt ut ogi dag. Påmelding innen 10. juni. Betal i kasse eller på giro.

Foredrag - "Et skuespillerliv", Skuespiller Ane Dahl Torp.

 • Alle ser oss - men hva gjør vi egentlig? Hvordan jobber jeg, mine fagelige ambisjoner. Sett utenfra kan det se ut som en barnelek. Vi har prøver på forestillingen - vanligvis åtte uker - for å lære hva vi skal si. Men det store, viktige vanskelige er å lære selve rollen - transformere seg til dette mennesket
 • Det morsomste er hvis jeg leser en rolle som fyller meg med spørsmål. Første møte med manus er hellig. Leser det fullstendig åpen. Skriver ned hvert spørsmål. Må ikke besvares for tidlig. Danner meg bilde av rollens logikk.
 • Har dere hørt om Method Acting - at skuespilleren skal ha levd det livet som rollen lever for å oppfylle den? Men det er ikke brukbart. Alternativet er å prøve å tilegne meg kunnskap inntil det gir meg erfaring som om det var levd. Resach. Jeg har vært sammen med narkomane, vært i fengsel og sykehus og andre miljøer som handler om mine roller. Jeg må prøve å få det inn, det jeg skal fremstille.
 • En russisk pedagog på Teaterhøgskolen ga meg en verktøykasse og etikk som jeg er begeistret for. Det gjelder innenfra og ut - og å bli en tenkende skuespller. Når jeg har en rolle. klarer jeg å dikte om personen jeg skal fremstille. Målet er at publikum skal tro på det. Det magiske hvis må jeg tro på. Med min kropp skal alt skje som står i manus.
 • Om det er forskjell på film og teater? Ikke mye. Det går på det samme. Må tro på det magiske hvis. Tro på innbilte omstendigheter. Forskjellen er at det jeg tenker, synes på film, ikke på teater. Filmen produseres hulter til bulter. Første scene vi tar opp kan være den siste i hele TV-serien!
 • Det vanskeligste med teater er at jeg gjør det samme igjen og igjen og igjen, forestilling etter forestilling. Det er tungt og vanskelig. Jeg må finne på noe nytt hver gang. Det holder meg levende.

(Eva)

##################################################### #####################################################