Møtet 28. august 2013

Author:
Nils (Grøholdt)
Published on:
28.08.2013
Abstract:

"Olav Selvaag 100 år" - Ulf Andenæs, Journalist, Historiker og Forfatter

Content:

Fremmøte:  29

Gjester

 • Ole Lied
 • Liv Heen Lied
 • Anette Bjerve
 • Inger Bordewick
 • Ingrid Liland

Merkedager

 • Evabeth Astrup
 • Gernot Hermann Wullstein

Lystennerinnlegg - "I Vesterled" - Bjørn (Andreassen)

 • Han fortalte om Agatha Christie som giftet seg med en 14 år yngre arkeolog.
  • En fordel var at interessen for henne ville øke jo eldre hun ble.
 • Orknøyene var i sin tid norsk, men ble pantsatt til Skottland for at en norsk vikingkonge skulle få råd til å gifte bort sin datter.
  • Pantet ble ikke innfridd.
 • Bjørn tente et lys for Arkeologisk Selskap som gir medlemmene mye historisk kunnskap.

Klubbsaker

 • Presidenten informerte om at det er distriktskonferanse 14. Oktober.
  • Styret har besluttet å invitere med 3 av klubbens medlemmer, så det er bare å melde sin interesse.
 • Dag mangler et sett nøkler til lokalene, og etterlyste disse.
 • Presidenten minnet om at neste klubbmøte er årsmøte, og at det er ønskelig med stort engasjement fra medlemmene.

Foredrag - "Olav Selvaag 100 år" - Ulf Andenæs, Journalist, Historiker og Forfatter

 • Olav Selvaag  (OS) fikk revolusjonert norske byggeskikker og byggningslover da han i 1948 bygget et prøvehus i Oslo der byggekostnadene var halvert og kvaliteten samtidig bedret.
 • Senere ble OS en ledende kraft i utvikling av sosial bolig bygging.
  • Blant annet bygget han den første drabantbyen i Oslo på Veitvedt.
  • Enkle løsninger med lave kostnader og god kvalitet var hans resept for å løse datidens bolignød.
 • OS hadde en egen evne til å skjære gjennom det offentlige byråkrati.
  • Han var god venn med Einar Gerhardsen som så at OS ideer kunne bidra til å løse boligmangelen.
 • OS utviklet konseptet for terrasseblokker på bratte tomter.
  • Senere ble terrasseblokker en mani for OS, og han bygget slike på alle slags tomter.
 • OS var også en dyktig industrileder og -investor som forvaltet verdiene godt, og etter hvert ble meget rik.
 • Spørsmål og kommentarer
  • Agnes Beathe (Steen Fosse) hadde gode erfaringer med å bo i Selvaag hus. Hun minnet om hans store kulturengasjement med bl.a. musikkskoler og skulpturer.
  • Thomas (Willoch) mente OS var en gigant på sitt felt, og lurte på hva som utløste hans kamp mot byggningslovene.
   • Andenæs mente det var mye i OS familiebakgrunn og tidlige historie som gjorde et slikt engasjement naturlig.
  • Håkon (Eriksen) lurte på om OS ” ulovlige ” bygging senere påvirket byggningslovene.
   • Det gjorde det i betydelig grad.
  • Per Gustav (Lindeberg) påpekte at OS var særdeles flink til å kalkulere kostnader før et prosjekt ble påbegynt.
  • Presidenten studerte i sin tid på NTH, og husket at OS tanker og resultater hadde stor påvirkning på miljøet.
##################################################### #####################################################