Møtet 4. september 2013

Author:
Margrethe (Lied)
Published on:
04.09.2013
Abstract:

Årsmøte med årsrapport, regnskap og budsjett

Content:

Ingen eksterne gjester

Ingen merkedager

Presidenten informerte om at han har fått godkjent sin mastergrad ved Universitetet i Oslo.

Lystennerinnlegg - ”Jeg er bekymret..” ved Lise (Høst).

Som var bekymret for alle spor vi legger igjen på nettet, og tente et lys for en skremmende fremtid?

Tigris

Ann-Mari (Hadenius) ga en tigris for dagens middag – svenske köttbullar.

Presentasjon av årsrapporten 2012–13

Past president Anne (Torsvik) la fram styrets forslag til årsrapport, hvorav noen av hovedsakene var økt rekruttering, bedre fremmøte, utvikle en inkluderende og positiv klubb. Det store løftet i dette Rotary-året var imidlertid aktivitetene knyttet klubbens 25 års-jubileum. Vi fikk 5 nye medlemmer, og tre sluttet. Klubbens inntekter økte. Etter en spørsmålsrunde, ble årsrapporten vedtatt med de rettelser som framkom i møtet.

Regnskap for Rotaryåret 2012–13

Regnskapet ble framlagt av kasserer Britt (H. Sunde Trondsen). Driftsresultatet er nesten 75 000 kroner bedre enn budsjettert. Regnskapet ble godkjent.

Budsjett for Rotaryåret 2013-14

Budsjettet ble presentert av kasserer Britt (H. Sunde Trondsen), og ble tatt til orientering.

Eventuelt

Kristian (Kristiansen) spurte om det var mulig å få godkjent styrereferatene pr. e-post. Slik kan de raskere publiseres og gjøres kjent for flere snarlig etter styremøtene.

Bjørn (Søsveen) stilte noen spørsmål ved klubbens prioriteringer av prosjekter.

Presidenten informerte om at Dag (Angelskaar) er leder for Pachauri-prosjektet.

##################################################### #####################################################