Møtet 11. september 2013

Author:
Tor Petter (Gulbrandsen)
Published on:
11.09.2013
Abstract:

"Fredskorpset 50 år - hva er gjort og hvor går veien videre?"

Content:

Gjester:

 • Nita Kapoor (foredragsholder)
 • Magnar Enebakk (tidligere klubbmedlem)
 • Bjørn Hagen
 • Pål V. Pedersen
 • Shima Sadatian
 • Liv Heen Lied
 • Ole Lied
 • Anette Bjerve.

Merkedager:

Ingen

Lystennerinnlegg – Harry (Rødner)

Harry rekapitulerte sine tidligere fire lystennerinnlegg siden han ble medlem i klubben, og konstaterte at samtlige av de sakene han hadde snakket om har sin aktuelle fortsettelse i dag. Harry deler nå året mellom Israel og Norge, og setter veldig pris på vennskap og kamerat­skap – det er det som gjør livet verd å leve, og som han derfor tente et lys for.

Klubbsaker

 • Gernot (Wullstein) har meldt seg ut av klubben.
 • Alle bes se på sine medlemsprofiler på web og sørge for at de er oppdatert.Det er enkelt - se beskrivelse i håndboken. Hvis man fortsatt synes det er vanskelig, kan Kristian gjerne hjelpe.
 • De som har ansvar for å forberede møtene minnes om å møte opp i tide.

Tigris

 • Tor Petter (Gulbrandsen) ønsket alle et riktig godt år 2006, og håpet det ble en fin feiring – men dette er altså i Etiopia!
 • Ola (Lundgaard) fortalte om sitt stygge fall som etter omstendighetene hadde gått veldig bra.
 • Thomas (Willoch) anbefalte et besøk på staselige Solli Gård ved Sarpsborg, der det er utstilling av bl.a. Kjell Nupen.

Foredrag - "Fredskorpset 50 år - hva er gjort og hvor går  veien videre?" - Nita Kapoor, Administrerende Direktør i Fredskorpset

Nita fortalte om organisasjonen. Et fredskorps ble startet i USA i 1961, og i Norge allerede to år senere etter et enstemmig stortingsvedtak. Det er altså 50-årsjubileum i år. Tidligere var Freds­korpset en del av bistandssystemet gjennom Norad, men i dag er det et statlig forvaltnings­organ under UD med et årlig budsjett på ca. 200 mill. NOK. Den tidligere modellen skapte etter hvert en del problemer, og det var en svært kritisk kommentar i NRK. Takket være engasjerte ildsjeler ble det startet en vellykket fornyelsesprosess. Dagens modell er basert på gjensidig utveksling, og er unik i verdenssammenheng. Arbeidet retter seg mot unge yrkesaktive profesjonelle, og frivillige. Man arbeider i en partnerskapsmodell med norske bedrifter, institusjoner og organisasjoner – ofte små og mellomstore. De som utveksles er gjerne på en utvekslingsavtale av opptil et års varighet, og gjelder ofte spesiell kompetanse som er etterspurt – innenfor en stor bredde ulike fagkategorier. Det er også et eget ungdomsprogram for aldersgruppen 18-22 år. Man har også en del gode eksempler på utveksling mellom våre samarbeidsland – såkalt sør-sør samarbeid.

Siden starten har 7500 personer vært med, og mange har blitt engasjert for videre freds- og utviklingsarbeid. De har viet en del av sitt liv til noe som er «større enn dem selv» og har kommet tilbake som endringsagenter. Mange har sett at tiden i Fredskorpset har vært en verdifull ting å ha på sin CV.

Arbeidet viser at læringen i høy grad går begge veier. Det er ikke slik at de skal lære av oss fordi vi har pengene. Hvis vi fortsetter denne tradisjonelle gavebistandstenkningen, gjør vi oss selv mindre relevante. Gjensidig læring er det som sikrer bærekraft.

Mer informasjon på www.fredskorpset.no, eller på www.fk-world.com der aktive fredskorpsere blogger om sine erfaringer.  

##################################################### #####################################################