Møtet 18. september 2013

Author:
Margrethe (Lied)
Published on:
18.09.2013
Abstract:

Guvernørbesøk - Marianne Smith Magelie

Content:

Gjester:

 • Guvernør Marianne Smith Magelie
 • Shima Sadatien
 • Liv Heen Lied
 • Ole Lied
 • Anette Bjerve

Merkedager

 • Bjørg Høie

 Lystennerinnlegg - ”Vi er for ansvarlige..” - ved Per Gustav (Lindeberg).

 • Som tente lyset for en mer "uansvarlig" regjering.

Klubbsaker

 • Sterk oppfordring om at flere melder seg på distriktskonferansen i Oslo Konserthus 19. oktober.

Guvernøren informerte

 • Presidenten introduserte guvernør Marianne Smith Magelie, tidligere president i Oslo Rotary Klubb (2009-10)
 • Guvernøren understreket at årets motto er ”Engage Rotary – Change lives”. Alle Rotarianere har potensial til å gjøre en god innsats. Alle har noe å gi. Utfordringen vår er å gjøre potensialet om til handling, understreket Magelie. Hun har etter hvert besøkt mange klubber, og er imponert over et mangfoldig engasjement i ulike aktiviteter og prosjekter.
 • Guvernøren roste OVRKs engasjement i prosjektene Young Friends og involveringen i forhold til å få avviklet et nytt klima-møte med dr. R.K. Pachauri 17. november neste år. I tillegg til å fortelle om dette på deres egne hjemmesider, må dere gjerne få lagt ut informasjon om disse prosjektene også på distriktets sider (RD2310).
 • Målet for Rotary-året 2013-14 er å få nye medlemmer, men også – ved større engasjement og motiverte medlemmer å få flere til å bli i Rotary. Dermed skal Rotary få en reell vekst på 3 prosent fram til 2015. Utgangspunktet dagens 1.2 millioner medlemmer.
 • For øvrig snakket guvernøren om de endringene som er på gang i Rotary-bevegelsen. Rotary favner mye, kanskje for mye? Hva skal tones ned? En stor internasjonal undersøkelse overfor ikke-Rotarianere er satt i gang. Resultatet foreligger nå i høst. Rotary skal bli mer relevant og mer attraktive for eksisterende og nye medlemmer.
 • Rotary Internationals hjemmesider har gjennomgått store endringer. Det kan lønne seg å gå inn på https://www.rotary.org/og klikke seg innover.
 • Rotary Norden blir nå elektronisk. Redaktøren, Ottar Julsrud (julsrud@online.no) tar mer enn gjerne imot stoff og tips.
 • Guvernøren fortalte også at Rotary er med på ”Ærlig talt!” – et verdiseminar som arrangeres tirsdag 24. september på Grand Hotel i Oslo. Målgruppen er unge yrkesutøvere mellom 25 og 35 år, og hensikten er å bidra til deltagernes egenutvikling og til å bli en god leder i næringslivet. Kronprins Haakon deltar som taler. Programmet finner du her.
 • Ikke minst utviste guvernøren et  stort engasjement på vegne av Distriktskonferansen som arrangeres lørdag 19. oktober i Oslo konserthus. – En klubb av deres størrelse burde minst mønstre 10 – 15 medlemmer på en slik konferanse, oppfordret hun. Og ta gjerne med partnere og andre familiemedlemmer som er interessert i temaene yrke og humanitet, verdighet, verdikommunikasjon, frivillighet og prosjekter/utrydding av polio. Blant innlederne er Laila Bokhari, Ekeberg RK (forsker, forfatter og medlem av 22. juli-kommisjonen), advokat Geir Lippestad, Kristin Krohn Devold og en representant for WHO (Verdens helseorganisasjon). Se programmet her.
 • Etter et engasjert foredrag, var det plass til noen spørsmål fra medlemmene, før presidenten takket for guvernøren for deltakelsen, både i klubbmøtet og på formøtet med styret og komitelederne.

Avslutning

 • Møtet ble, som sedvanlig, avsluttet med vinlotteri.

Etterord:

Trodde du at årboken (matrikkelen) var avgått ved døden? Den eksisterer nå i en mindre og tynnere utgave som Norsk Rotary Håndbok og finnes tilgjengelig som PDF eller kan fås kjøpt for 25 kroner via NORFO: http://rotary.no/innhold/584/handboken.

##################################################### #####################################################