Møtet 25. september 2013

Author:
Kirsten (Bugge Thorkildsen)
Published on:
25.09.2013
Abstract:

"Hjertekirurgi i Norge" - Professor Dr. Med. Harald Lindberg

Content:

Gjester

 • Harald Lindberg - foredragsholder
 • Liv H. Lied
 • Ole Lied
 • Magnar Enebakk
 • Pål Vincent Pedersen
 • Anette Bjerve

Merkedager

 • Bjørg Høie (fikk igjen en klapp)

Lystennerinnlegg - "What's in it for me.." - Kristian (Kristiansen)

Klubbsaker

 • Distriktskonferansen 19. okt. i Konserthuset. Informasjon gitt tidligere. Brosjyrer utlevert. Se forøvrig på Distriktets hjemmeside. Påmelding innen 1. okt. Via sekretær eller direkte til http://d2310.rotary.no.
 • Komiteene er vel nå godt i gang. Minner om at hver komite har klare mål å arbeide med for Rotaryåret. Ref. også klubbens mål.
 • Håndboken er nyttig. Oppdateres i høst. Org.- og økonomikomitéen har koordineringsansvaret.
 • Britt leder neste klubbmøte i mitt fravær.
 • Styremøte er 9. okt., kl. 15:45 i Flygelrommet. Tre komitéledere er invitert fra kl. 16:15: Medlemskomitéen, Programkomitéen. Org.- og Økonomikomitéen.
 • Aktuelt tema 9. okt. Gunnhild Stordalen, Dr. Med., om sitt sterke miljøengasjement

Tigris

 • Sigurd (Wisløff) har vært på tur i Skottland for å feire at det var 50 år siden han tok sin Alma mater
 • Lise (Høst) hadde vært på tur i Malta og hadde snakket med Brodals i forbindelse med Salong Teateret. Interesserte bes henvende seg til Lise.
 • Anne Marie (Hadenius) har vært på tur i Hellas og seilt med gode venner, og det anbefales
 • Presidenten føyde til takk for aldeles deilig Fårikål servert av Gledesbordet ved Torill.

Foredrag - "Hjertekirurgi i Norge" - Professor Dr. Med. Harald Lindberg

 • Introduksjon av Sigurd (Wisløff):
  • Det er med stor glede jeg i dag kan introdusere Prof. Dr. Med. Harald Lindberg
  • Harald Lindberg har en CV så lang som min høyre arm. Her er i lite utdrag
  • Harald Lindberg som ble født i gledesåret 1945, tok sin Cand. Med. ved Universitetet i Oslo i 1970.
  • Fra 1979 arbeidet han ved Rikshospitalet i Oslo som hjerte og karkirurg.
  • I 1983 var han under ledelse av prof. Frøysaker med på den første hjertetransplantasjon i Norge og i Norden som vakte stor oppmerksomhet både her hjemme og i utlandet.
  • I 1988 var han "Visiting professor" ved Sahlgrenska hospital i Gøteborg hvor han hjalp svenskene med deres første hjertetransplantasjon.
  • Fra 1991 til 2005 ledet han Rikshospitalets avdeling for medfødte hjertesykdommer.
  • Fra 2005-2007 var han Ass. Prof. ved Avd. for Barnekirurgi ved University of Southern Florida.
  • Fra 2007 – er han Leder for avd. for medfødt hjertesykdommer på Rikshospitalet og fra 2008 professor ved samme avdeling.
   Barnekirurgi har vært en av prof. Lindbergs store lidenskaper hvis jeg må få lov å uttrykke det slik. Prof. Lindeberg har også besøkt og arbeidet ved mange utenlandske universitetsklinikker bl.a. ved Stanford in California, Hawai, Oppsala, New York, Riyadh I Saudia Arabias og Archangels i Russland.
  • Han har også utført et stort antall forskningsprosjekter og mottatt flere nasjonale og internasjonale utmerkelser.
  • Harald Lindberg; Værsågod, ordet er ditt.
 • Harald Lindberg var en av de 3 kirurgene som under ledelse av Prof. Frøysaker utførte den første hjertetransplantasjon i Norge og i Norden i 1983.
 • I 1988 var han «Visiting professor» ved Sahlgrenska hospital i Gøteborg da de utførte den første hjertetransplantasjon i Sverige.
 • Professor Lindberg har også besøkt og arbeidet ved mange internasjonale universitetsklinikker samt gjennomført flere forskningsprosjekter og mottatt flere nasjonale og internasjonale utmerkelser.
 • Senere har han spesialisert seg på operasjon av medfødte hjertefeil, spesielt barn. Han er i dag seksjonsleder for medfødte hjertefeil ved Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus.
 • Noen digresjoner underveis;
  • I 1967 var ingen over 67 hjerte operert. Nå i 2013 er gjennomsnitts hjerte opererte 67 og eldste som er operert 93 år.
 • Spørsmål i etterkant;
  • Hjerteklaffer; det benyttes stort sett donor klaffer nå. De holder 15-20 år. Populasjonen på dem man operer er blitt eldre. Har en metall klaff så bytter man ikke den. Det er vanskeligere å bytte klaff enn kone J.
  • Det ble poengtert at statistikken fra 2011 som viser ingen dødsfall under hjerte operasjon er fantastisk.
  • Det ble stilt spørsmål ved organdonasjon og samtykke, men Lindeberg kunne ettertrykkelig slå fast at i Norge er organdonasjon 100 % etisk. For å bli hjerte spesialist er det 7 år ekstra læring, men en blir aldri utlært.

Avslutning

 • Eivald takket av med – nå begynner alt å klaffe!
 • Trekning i vinlotteriet
##################################################### #####################################################