Møtet 2. oktober 2013

Author:
Nils (Grøholdt)
Published on:
02.10.2013
Abstract:

"Stemmerettsjubileet Fredrikke M. Quam - rabaldermenneske og strateg" - Magnhild Folkvord, Forfatter

Content:

Generelt

  • Britt var settepresident for Eivald på reise.

Antall fremmøtte medlemmer: 22

Gjester

  • Ole Lied
  • Liv Heen Lied
  • Per V. Pedersen
  • Steinar Bryhn
  • Anette Bjerve
  • Einar Vannebo ( æresmedlem )

Merkedager

  • Ola (Lundgaard)

Lystennerinnlegg - 100 år med stemmerett for kvinner - Margrethe (Lied)

Margrethe (Lied) gav oss et lite forspill til dagens foredrag om Fredrikke M. Quam og 100 årsjubileet for kvinners almene stemmerett i Norge.

Klubbsaker

Steinar Bryhn ved Nansen skolen på Lillehammer fikk tildelt Paul Harris Fellowship medaljen for sitt verdifulle samarbeide med OVRK om Young Friends prosjektet. Han takket og fortalte litt om de gode erfaringene fra dialog mellom mennesker fra forskjellige stater.

Tigris

  • Erik Jørol fortalte litt om Young Friends møter
  • Morten Bjerkan fortalte fra distriktskonferansen.

Foredrag - "Stemmerettsjubileet. Fredrikke M. Quam – rabaldermenneske og strateg" - Magnhild Folkvord, Forfatter

Hildegunn (Bomnes) introduserte foredragsholderen, og fortalte bl.a. at hun har skrevet en bok om Fredrikke M. Quam ( FMQ ) og utviklingen frem til stemmeretten ble vedtatt.

Almen stemmerett for kvinner ble vedtatt på Stortinget i 1913. Et stort forarbeide over mange år var nødvendig for å få dette vedtaket. FMQ var en ildsjel for kvinners rettigheter og sentral i forarbeidet for Stortings beslutningen.

FMQ var gift med Ole Quam, venstrepolitiker. Mens han var på Stortinget ledet hun driften av By Bruk, en storgård utenfor Steinkjer, og hun oppdro 3 barn. Hun var også engasjert i kvinnens plass i samfunnet, og sikret at hennes egne døtre skulle få utdannelse.

I 1885 flyttet hun til mannen i Kristiania, og engasjerte seg i stemmerett for kvinner og i Sanitetsforeningen. Hun ble leder for en landsomfattende kvinnesaks forening og hun ble også leder for Sanitetsforeningen som over hele landet bl.a.bidro i kampen mot tuberkulose.

Kvinnesaksforeningen engasjerte seg i unionsoppløsningen med Sverige, og skaffet 300 000 underskrifter som støttet forslaget, og var med å bidra til unionsoppløsningen i 1905. I 1907 fikk kvinner begrenset stemmerett og i 1913 full stemmerett. Det første landet i Norden, og en av de første i verden.

Sammen med FMQ var Gina Krogh en av de fremste kvinnelederne. FMQ døde i 1938, 90 år gammel.

Spørsmål og kommentarer

Jon (Bennett) kommenterte at Siv Jensens oldemor var Betsy Kjelsberg. Ellers mente han at den nye kvinnekampen ville være at innvandrerkvinner oppnådde samme rettigheter som mennene i sine miljøer.

Margrete (Lied) lurte på hvordan foredragsholderens interesse for FMQ oppstod. Det var en artikkel hun for mange år siden leste om FMQ som startet interessen.

Bjørn (Søsveen) fortalte at i statsarkivet finnes det en oversikt over når kvinnelig stemmerett ble innført i forskjellige land. New Zealand var et av de første i 1903, og Sveits et av de siste i 1970. Foredragsholderen mente at situasjonen i de forskjellige landene var mye av årsaken til tidsspennet.

Eva (Ervik) lurte på om odelslovene også hadde sammenheng med stemmeretten. Foredragsholderen hadde ikke satt seg inn i det.

##################################################### #####################################################