Møtet 16. oktober 2013

Author:
Tor Petter (Gulbrandsen)
Published on:
22.10.2013
Abstract:

"Litt om Jernbaneverket og jernbanebransjen, kompetanse og opplæring samt ledelse av kunnskapsbedrifter" - Ego-foredrag av Eva (Ervik), Skolesjef ved Norsk jernbaneskole

Content:

Velkomst

President Eivald (Røren) ønsket alle velkommen til et nytt møte med mange gjester

Gjester

 • Thorleif Hauge (Nordstrand RK)
 • Pål Vincent Pedersen

Merkedager

 • Arne Olav (Brundtland)

Lystennerinnlegg: "Om forbindelsen mellom politiet og garden.." - Ola (Lundgaard)

Ola tente et lys for Hans Majestets Kongens Garde og dens bidrag til at sikkerheten i Oslo by blir bedre. Vi har nå en stående styrke med en definert rolle i hovedstaden.

Klubbsaker

 • Presidenten orienterte om at det er dannet en dedikert prosjektgruppe for å forberede dr. Pachauris besøk i Oslo i november 2014.
  • Gruppen rapporterer til styret. Deltakere er foruten presidenten selv: Dag (Angelskår), Britt (Sunde Trondsen), Per Erik (Strømsø), Kirsten (Bugge Thorkildsen), Gunnar (Svendsen), Margethe (Lied) og Tor Petter (Gulbrandsen).
  • Foredraget finner sted i Gamle Logen med plass til inntil 500 personer. Vi vil nå starte arbeidet med å skaffe 6-8 sponsorer som skal sikre den økonomiske gjennomføringen.
 • Det er Distriktskonferanse kommende lørdag, den 19. oktober, i Oslo Konserthus.
  • Vår klubb vil være godt representert, og ha en Young Friends-stand i House of Friendship.
 • Presidenten minnet om vår høstfest som finner sted den 20. november.

Foredrag - "Litt om Jernbaneverket og jernbanebransjen, kompetanse og opplæring samt ledelse av kunnskapsbedrifter" - Ego-foredrag av Eva (Ervik), Skolesjef ved Norsk jernbaneskole

Presidenten takket Eva, som hadde steppet inn på kort varsel etter at opprinnelig foredragsholder hadde meldt forfall.

Eva er nå skolesjef ved Norsk Jernbaneskole. Hun har bred bakgrunn fra skoleverket og har vært rektor ved flere ulike skoler. Hun har også tilleggsutdanning innen ledelse og organisasjonsutvikling. Hun liker å utøve sport, og er interessert i å se på kunst.

Eva fortalte om viktigheten av jernbanen i norsk samferdsel, og hvor kritisk det er å ha tilgang på de rette fagfolkene, f.eks. innen signalområdet. Det er strenge krav til kompetanse og opplæring

Avslutning

Trekning i vinlotteriet – vel hjem!

##################################################### #####################################################