Møtet 30. oktober 2013

Author:
Published on:
30.10.2013
Abstract:

"Min kjole - min stemme" - Eline Medbø, Kunstner

Content:

Velkomst

 • Britt (Helene Sunde Trondsen) var settepresident i President Eivald (Røren)`s fravær og ønsket alle velkommen til et nytt møte med mange gjester

Gjester

 • Bjørn Hagen
 • Liv Heen Lied
 • Ole Lied
 • Anette Bjerve
 • Pål Vincent Pedersen
 • Ingrid Rasch Liland
 • Foredragsholder Eline Medbøe,  som Eva Fosse introduserte og som er hennes niese

Merkedager

 • Dag (Angelsgår)
 • Per Erik (Strømsø)

Klubbsaker

 • Young Friends-møte etter møtet i kveld.
  • Nye flotte brosjyrer ble delt ut på bordet med mer fokus på Rotarys felleskap.

Lystennerinnlegg - "En liten hytte på Hvitsten" - Per Arild (Mørk)

Tigris

 • Britt har vært på befaring på vårt nye sted i Tønsbergfjorden.
  • Har også besøkt svigermor på 97 som er klinkende klar og som benytter mobiltlf.
 • Agnes Beathe fortalte om sin sønn på 16 som gjør det svært bra i turn på nasjonalt nivå.
 • Thomas i medlemskomiteen, 13. er det opptak av nye medlemmer og 20. er det høstfest
 • Knut, det er 14 dager til valg og vi har ikke fått inn noen andre navn enn valgkomiteen har foreslått.

Foredrag - "Min kjole – min stemme" - Eline Medbøe, Kunstner

Eva (Fosse) introduserte foredragsholderen

Eline introduserte med å fortelle om foreningen Leve som hun også jobber med se http://www.leve.no/  Det er en forening for de etterlatte etter selvmord.

Blant annet reiser Eline land og strand rundt og besøker etterlatte og har fått de til å delta på prosjektet minneteppe.  Begge kjønn, store og små bidrar.  Når en får noe i hendene å jobbe med så går samtalen lettere. Teppet er sydd sammen av mange små bilder. Minneteppet er et relasjonelt kunstverk drevet av kunstner Eline Medbøe i samarbeid med LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Det er relasjonen som skaper kunsten. Teppe består nå av 10 store tepper og har hatt flere utstillinger. Det finnes en egen Facebook gruppe https://www.facebook.com/events/113069348792044/ Eline Medbøes minneteppe.

Eline har også en egen hjemmeside for teppe, men som dessverre nå ligger nede, men hun regner med at den snart er oppe å står igjen; http://www.minneteppe.no/eline_medboe.html   

Eline har skrevet en bok om og fra Minneteppe, som hun også selger etter møtet.

Det finnes mange artikler som en kan lese mer om dette bla.

http://www.aftenposten.no/meninger/--Jeg-folte-meg-forlatt-6617566.html

http://www.nrk.no/livsstil/-_var-sint-pa-mamma-1.7544446

Bakgrunnen for hvorfor navnet min kjole min stemme er 100-årsjubileet for kvinners stemmerett.      

Min Kjole - min stemme er et kjoleprosjekt for unge jenter som feirer 100-årsjubileet for kvinners stemmerett. Jentene skal veiledes i og sy en helt spesiell kjole som utrykker hvem de er, deres bakgrunn og identitet. Prosjektet er satt i stand sammen med Årvoll Gård i Bydel Bjerke. På kurset vil jentene lære å sy et enkelt kjole-grunnmønster, tegne og male på stoff, applikere motiver og å sy på deler fra brukte plagg. Deltagerne skal ta med seg brukte tekstiler og plagg de skal bruke til deler av kjolen. Det vil være materialer og utstyr tilgjengelig på kurset. Det kreves ingen forkunnskaper og det passer både for nybegynnere og de som har sydd endel fra før.

Kjolene presenteres på et eget arrangement på Årvoll Gård, kulturscenen søndag 1. september og på Veitvedt senteret 14. september.

Prosjektet markerer 100-års jubileet for kvinners stemmerett. Jenter i alderen 14-18 år med ulik etnisk og nasjonal opprinnelse inviteres til å delta. Deltagerne skal gjennom prosjektet bli bevisste og stolte av sin bakgrunn og identitet. De skal få et forhold til stemmerett og deres rett til å bli hørt og ta aktiv del i samfunnet.

Kjolene stilles ut og det blir en stor markering på Årvoll Gård i forbindelse med utstilling av prosjektet, 1. september. Det blir ”catwalk” som viser kjolene på kultur-loftet og det planlegges også visninger andre steder i bydelen.

Prosjektet søker å skape relasjoner mellom jenter og kvinner med ulik etnisk bakgrunn som bor i bydel Bjerke. De unge jentene vil bli kjent med det frivillige miljøet som er tilknyttet Årvoll Gård.

Eline gikk rundt på 10 skoler i området og samlet sammen jenter som ville være med på prosjektet. Ideen var å ha med jenter mellom 13-18 år. Men det endte med at alle var under 13 år, bortsett fra en på 15.

Når en har noe i hendene så skjer det en normalisering og praten går lett.  Samtalen går av seg selv og det gir en mestringsfølelse å ha laget. Vi snakket rundt temaene hva er din identitet, dine drømmer om fremtiden. Målet var å sy en kjole og bestemme hvordan dette skulle presenteres. Selve presentasjonen har vi fått i bildesform som du kan se på. Jentene selv laget også en blogg.

Alle som deltok på kurset ønsket å fortsette   

Spørsmål:

 • Ingrid Rasch Liland fortalte at de hadde donert kr 50.000,- til foreningen Leve.
 • Lise (Høst): ser at noen brukte sjal og hva sa foreldrene til dette?
  • Eline: kjolene var vestvendte. Noen brukte sjal og foreldrene blandet seg ikke inn. Det var to som ikke fullførte sine kjoler. Elevene fant sine egne løsninger med tights og heldekkende gensere under. 
 • Eva Ervik: dette var flott å høre. Det er også min erfaring at gir du elevene noe å jobbe med i hendene så glir samtalene letter.
 • Thomas Willoch: hvordan skal dette utvikles videre?
  • Eline: alle jentene som var med ønsker å være med videre. Det er snakk om midler så en god del av min tid går med til dette. Heldigvis bor vi i et land som det er steder å søke slike midler.

Eline skriver også en blogg med alle prosjekter http://elinemed.blogspot.no/

Avslutning

 • Trekning i vinlotteriet
 • Takk for nå, vel hjem
##################################################### #####################################################