Møtet 23. oktober 2013

Author:
Per Arild (Mørk)
Published on:
23.10.2013
Abstract:

"Vender Golfstrømmen?" - Arne Melsom, forsker ved Meterologiske Institutt

Content:

Velkomst

 • Presidenten ønsket velkommen til et stort oppmøte med 31 medlemmer og hele 9 gjester.
 • Takket for nydelig mat fra Toril også denne gang.

Lystennerinnlegg - "Om vårt lille liv.." - Jürgen (Maggraf-Tietgen)

Klubb saker

 • Distriktskonferansen avholdt med et utrolig spennende program.
  • Forelesere var Laila Bukari – Geir Lippestad – Bruse Hayword om Polio status
 • 1. møte i Prosjekt komiteen, Pachauri II, holdes 17. november i år.
 • Det blir opptak av nye medlemmer i klubben 13. november.
 • Høstfest 20. november – meld dere på!
 • Per Erik (Strømsø) er i gang med oppdatering av klubbens håndbok.

Tigris – 6 medlemmer hadde noe å fortelle.

Foredrag - "Vender Golfstrømmen?" -Arne Melsom, forsker ved Meterologiske Institutt

 • Svennik (Høyer) introduserte foredragsholderen, Arne Melsom
 • Golfstrømmen varmer kystene i Vest-Europa og gir oss et langt mildere klima enn det vi finner på tilsvarende breddegrader på den sydlige halvkule.
  Golfstrømmen forsvinner i dyphavet nord for Svalbard der den møter det kalde, og langt tyngre, vannet fra Arktis. Når isen forsvinner der nord, slik vi har sett utallige ganger på TV, vil det påvirke Golfstrømmens bane?
  Det er et av de store spørsmål i klimadebatten som skremmer oss. Ikke bare Golfstrømmens bane, men også farten i sirkulasjonen kan påvirkes av den globale oppvarmning, når “motoren” svekkes der nord.
 • Et meget interessant foredrag som fikk flere medlemmer til å reise seg med sine spørsmål.

Møtet avsluttet med nok et vin lotteri

##################################################### #####################################################