Møtet 6. november 2913

Author:
Margrethe (Lied)
Published on:
06.11.2013
Abstract:

"NHO i dag" - Olav Magnussen, tidligere viseadministrerende direktør

Content:

Velkomst

 • Settepresident Britt (H. Sunde Trondsen) ledet møtet i presidentens fravær, og ønsket velkommen.

Gjester

 • Olav Magnussen
 • Liv Heen Lied
 • Ole Lied
 • Anette Bjerve
 • Pål Vincent Pedersen

Merkedager:

 • Eivind (Bordewick)
 • Dag (Angelsgård)
 • Per Erik (Strømsø)

Lystennerinnlegg – "Om demens – sykdommen som rammer stadig flere" ved Harald (Kverneland Olafssøn).

Tigris

 • Ragnar (Østrem)
 • Gunnar (Svendsen)

Klubbsaker

 • Ingen særskilte klubbsaker, men minnet om høstfesten 20. november.

Foredrag - "NHO i dag" - Olav Magnussen, tidligere viseadministrerende direktør

 • Ragnar (Østrem) introduserte tidligere NHO-direktør Olav Magnussen.
 • Magnussen har en lang karriere bak seg, først i NAF, og siden i NHO. Der ble han pensjonist i 2011. Magnussen snakket om ”NHOs utfordringer”, og nevnte blant annet at NHO er temmelig spesiell, både i nordisk og europeisk sammenheng.
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. Mer enn 22.000 bedrifter er medlemmer i NHO. Organisasjonen får stadig nye medlemmer, og det styrker gjennomslagskraften. Medlemsbedriftene spenner fra små, familieeide, bedrifter til multinasjonale selskaper i de fleste bransjer. Flertallet av medlemsbedriftene er små og mellomstore bedrifter. Bedriftene utgjør i overkant av 540.000 arbeidsplasser.
 • Etter et engasjert foredrag, var det plass til noen spørsmål fra medlemmene, før presidenten takket av foredragsholderen og medlemmene.

Avslutning

 • Møtet ble, som sedvanlig, avsluttet med vinlotteri.
##################################################### #####################################################