Møtet 27. november 2013

Author:
Eva (Fosse)
Published on:
14.12.2013
Abstract:

"Oljen – råvarenes råvare" - Sjefanalytiker for råvarer Bjarne Schieldrop, Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB)

Content:

Møteåpning

 • Eivald (Røren) ønsket velkommen og takket for hyggelig hilsen fra Høstfesten.
 • En spesiell velkommen til vår foredragsholder, sjefanalytiker Bjarne Schieldrop fra SEB.
 • Hvor er det blitt av klubbens treblankett med rotaryhjulet på, den som vi henger opp utenfor døren? Gi melding hvis du vet noe!

 Gjester

 • Ingen gjester 

Lystennerinnlegg - "Om broen til Hawaii.." - Petter (J. Rasch)

Merkedager 

 • Arne (Corneliussen) fylte 37 år 23. november. Gratulerer!

Klubbsaker

 • Eivald: Det arbeides aktivt med å skaffe sponsorer til Pachauhi-arrangementene 17. november 2014. Med Tor Petter har jeg nettopp vært på et møte i SEB. Vi trenger 6 sponsorer for å gjennomføre arrangementet.
 • Vi skal ha styremøte i dag. Saker er: Økonomi, håndbok, Young Friends, lokalprosjektet.

Tigris

 • Svennik (Høyer) ønsker Audun (Bell) tilbake til livet. Har vært sterkt behandlet med antibiotika – noe som førte til alvorlige komplikasjoner, nær døden. Heldigvis klarte han å holde på livet.
 • Agnes Beathe (Steen Fosse) om tur til Brunkollen som hver tirsdag serverer suppe. Denne gangen var det pinnekjøtt. Fullt hus. Flott tur om kvelden. Velsmakende mat. Ta turen!
 • Lise (Høst) har invitert Rotaract til neste møte 4. desember, men har ikke fått svar. Hun skal kontakte dem og forbereder medlemmene på at klubben kanskje får besøk av rotaractere neste gang.

Foredrag - "Oljen – råvarenes råvare" - Sjefanalytiker for råvarer Bjarne Schieldrop, Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB)

 • Eivald introduserte foredragsholderen. Sjefsanalytiker i SEB. Master i matematikk UiO.
 • Om oljen – råvarenes råvare. Ny oljeproduksjon i USA. OPECs sentrale rolle er ikke over.
 • Snakket litt på kryss og tvers av oljemarkedet.
 • Prisene viktig. Jeg jobber med mange forskjellige råvarer. Bredt spekter av kunder. Må se på nesten alle råvarer. 50 forskjellige det siste året. Her hovedfokus på olje.
 • Makroøkonomi. Vi blir rikere, men sakte. USA er det økonomiske toget. Ryddet opp i bankene. Europa har krympet seks kvartaler på rad. Har ikke ryddet bankene. Det er utfordringen for europeisk økonom.
 • Råvareprisene er ikke økende.
 • Olje – pris avhengig av kvalitet. Hvor mye svovel den inneholder. Hvor tykk den er. Det betyr mye for raffineriene som er byggete for en type olje.
 • I USA skiferolje og gass. Lett å utvinne. Alle redde for billig olje. Venter med prosjekter. Markedspris i dag 87 dollar. Realpris 75 dollar.
 • Tilbud stiger raskere enn etterspørsel de nærmeste år.
 • OPEC er et samarbeidsmonopol. .
 • 3 millioner tønner produsert i Nordsjøen hvert år.
 • Egypt er barometeret for situasjonen i Midt-Østen.
 • Spørsmål/svar:
  • Hva er break even? 40 – 80 dollar.
  • Bekymring for forurensning? Nei.
  • Kina – produksjon og forbruk? Bruker 10 mill. tonn hver dag, produserer 5 mill. tonn selv. 75-80 prosent importavhengighet. India 90 prosent importavhengig. Midtøsten-problematikk over til Kina og India.
  • For mye fossil brennstoff? Bruken av energi vil øke med 40-50 prosent frem til 2050. I dag: 85% fossilt, ned til 75 %. Tror ikke toppen av konsum er nådd.
 • Eivald: Takk for utrolig spennende, interessant foredrag. Beundringsverdig at du har ervervet så mye kunnskap og kan formidle det så fint.

Vinlotteri, to flasker, og boklotteri – en bok gitt av vårt nye medlem Annette (Bjerve)

Tre vinnere trukket ut.

##################################################### #####################################################