Møtet 22. januar 2014

Author:
Kirsten (Bugge Thorkildsen)
Published on:
22.01.2014
Abstract:

"Hvordan er det å være kvinne i Forsvaret" - Generalmajor Kristin Lund

Content:

Gjester

 • Terje Johannessen, Røa RK
 • Generalmajor Kristin Lund, foredragsholder

Fremmøte: 29 medlemmer registrert tilstede

Merkedager: Ingen merkedager

Klubbsaker

 • Jubileumssløyfe til salgs.
  • Lister for kjøp lagt ut. Organisator Dag (Angelskår).

Lystennerinnlegg - Bjørn Arild (Søsveen)

 • Ville gjerne snakke om menn i forsvaret siden dagens foredragsholder hadde tema kvinner i forsvaret.
 • Bjørn var på repetisjonsøvelse i 1960. Ble MP. Var ute på øvelse. Skulle sikre Buskerudveiene. Millioner av mygg, mange menn og dårlig sambandsutstyr. Det ble mange gjentagelser, banning og latter.
 • Refleksjonen gir seg selv; i dag ville denne øvelsen blitt gjennomført med 4-5 mann og mobiltelefon.
 • Det har blitt gjort noen fremskritt, men alt i alt en veldig hyggelig repetisjons øvelse.

Tigris

 • Sigurd (Olsvold) - ny gris innviet, grisen har englevinger
  • La på 200,- kr istedenfor en god «grisehistorie» .
 • Agnes Beathe (Steen Fosse) - fortalte om en fin skitur hun hadde tatt på 4,5 mil i forkant av helgens øvelse i Marcialonga.

Foredrag - "Hvordan er det å være kvinne i Forsvaret" - Generalmajor Kristin Lund

 • Gunnar (Svendsen) introduserte foredragsholderen
  • Generalmajor Kristin Lund har vært både Kvinneinspektør- og senere Generalinspektør for Heimevernet. Hun er nå Veteraninspektør.
  • Kristin Lund vil gi oss et innblikk i sine erfaringer som kvinnelig offiser gjennom mange år, og da særlig fra tiden i Heimevernet. Hun vil også komme inn på hva hun nå har gått til som Veteraninspektør.
 • Generalmajoren innledet med å berømme det gode programmet vi har i OVRK. Hun er selv Rotarianer og tidligere Rotaracter
 • Kristin Lund (født 16. mai 1958) er en norsk generalmajor, utnevnt i Statsråd 18. september 2009. Lund er første kvinne i Norge som er utnevnt til offiser på generalnivå i Hæren. Samtidig med utnevnelsen ble hun beordret som Generalinspektør for Heimevernet.
 • Lund startet som Heimevernsungdom i Heimevernet før hun gikk Befalsskolen for Hærens transportkorps og intendantur i 1980 og Krigsskolen i 1983. Hun har også Forsvarets stabsskole, Forsvarets høyskole, og har i tillegg US Army War College.
 • Kristin Lund har omfattende og variert tjenestebakgrunn, såvel innenlands som utenlands. Før utnevnelsen til generalmajor, var hun nestkommanderende for Hærens styrker og sjef Østerdal Garnison.
 • Lund var generalinspektør for Heimevernet fra 2009 til 2013. Hun ble i 2013 utnevnt til veteraninspektør i Forsvaret.
 • Spørsmålsrunden
  • Svennik (Høyer): er styrken stor nok?
   • Generalmajoren var enig i at fredstyrken er for tynn, har for liten utholdenhet i seg, men det vi har er bra!
  • John (Bennet): hadde vært på møte i militært samfunn. Det er sagt av vi kan dra veksler på USA som har sagt seg ville til å stille om vi trenger dem, kommer de? Klarer vi å forsvare Norge med den styrken vi har om det skulle bli krig?
   • Generalmajoren: viste til at det krigføres på en ny måte i dag og i fremtiden med eks droner og satellitter. Det kreves ikke så mye menneske kraft. Vi trenger ikke fysisk ha folk tilstede i landet. Det er andre utfordringer vi har i dag med sivilister som skriver på sosiale medier.
  • Per Gustav (Lindeberg): nye internasjonale øvelser er større?
   • Generalmajoren: viste til de siste strategier i NATO er motsatt. En for alle alle for en. Det er mer felles trening mellom grenene.
  • Gunnar (Svendsen): siden du ikke snakket så mye om kvinner i forsvaret, kunne du si litt?
   • Generalmajoren: det er 10% kvinner. For meg har det ikke vært en kamp å være kvinne, men vi når ikke ut med dialog helt ned laglederne.

Avslutning

 • Presidenten takket for et festlig foredrag, og vi har lært meget!
 • Trekning i vinlotteriet
 • Takk for nå, vel hjem
##################################################### #####################################################