Møtet 29. januar 2014

Author:
Margrethe (Lied)
Published on:
29.01.2014
Abstract:

"Nordområdene - samarbeide med Russland" - Jonas Gahr Støre, tidligere utenriksminister og helseminister, nå stortingsrepresentant (Ap)

Content:

President Eivald (M.Q. Røren)ønsket velkommen til et møte som var særdeles godt besøkt på grunn av gjester fra Region 1 i RD2310, Rotaract, Oslo International Rotary Club og andre gjester. Flere enn 60 deltakere på dette møtet.

Gjester

 • Grethe Fjeld Heltne, AG, Oslo RK
 • Lasse J. Aarnæs, Akersborg RK
 • Nh. Kittilsen, Holmenkollen RK
 • Morten Wolmer, Athenæum RK
 • Lasse Espelid, Gimle RK
 • Henrik Aass, Oslo RK
 • Birgitte Holter, Oslo International RC
 • Banafsheh Sheiban, Oslo International RC
 • Lars Jørgen Kielland Haug, Oslo International RC
 • Chris. Prebensen, Oslo International RC
 • Dovita Preza, Oslo International RC
 • Gaute Solheim, Oslo International RC
 • Sissel Andersen, Oslo Rotaract
 • Kristin Wilmann, Oslo Rotaract
 • Mathias Kraft, Oslo Rotaract
 • Sunniva Furnes. Oslo Rotaract
 • Arne Wiland
 • Terje Johannessen, Røa RK
 • Henrik Røren Hvistendahl
 • Ola Lie
 • Ingrid Rasch Liland, Inner Wheel
 • Elisabeth Bennett, Inner Wheel
 • Kari Fagerheim
 • Jonas Gahr Støre, foredragsholder

Merkedager

 • Shima (Sadatian)

Lystennerinnlegg - "Om Trygve Gran – polfarer og eventyrer” - Pål (Vincents Pedersen).

Klubbsaker

 • President Eivald hadde lagt fram OVRKs prosjekter på Regionsmøtet
  • Pachauri II
  • Rotary YOUNG FRIENDS VI
  • Turkameratene

Foredrag - "Nordområdene  - samarbeide med Russland” – tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre

 • Hildegrunn Bomnes introduserte tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre.
  • Vår foredragsholder vil være kjent for de fleste. Glad for at han tar seg tid til å være her.
 • Gahr Støre startet med å fortelle at da han studerte i Paris, stoppet Europakartet på 60 grader nord. Så helt bort i fra at det finnes både 80 og 90 grader nord (Nordpolen). Norden, sett fra Europa, var en utkant, og ble betraktet som det.
 • For Norge var det flere viktige utenrikspolitiske akser: Europa og EØS, vestover var det USA og østover Sverige. I 2005 skjedde det en forandring og en dynamikk i vårt forhold til nordområdene. Klimaendringene ble merkbare. Isen på Grønland smeltet. Havet steg, og vi kan nå oppleve at det er kaldere i Oslo enn i Longyearbyen. I nord endret livsbetingelsene seg som følge av klimaendringene.
 • Den andre driveren i nordområdesamarbeidet er tilgangen til ressursene. Når klimaet endrer tilgangen og åpner havene i nord for skipspassasje, endrer livsstilen seg også.
 • Den tredje driveren er Russland. Man velger ikke sin geografi. Vi har en geografi som er gitt, og vi har ulike naboer. En av dem er Russland. Norge er tradisjonelt et lite land, men med land, hav og sokkel er Norge nr. 15 i verden. Slik sett er vi ikke et lite land. Russland er i endring. I 1990 krysset om lag 4.000 grensen ved Storskog i Finnmark. Nå er det rundt 200.000.
 • Russland er og forblir vår nabo. Vi har levd i fred med Russland i 1000 år. Russland bidrog til å frigjøre oss i 1945. Vi har dermed en annerledes historie med Russland enn, for eksempel, de baltiske landene som var okkupert.
 • Havretten gjelder i Arktis som andre steder. I 40 år hadde Norge en uavklart grense med Russland i nord. Forhandlingene forløp. Norge var rede til å inngå avtale, men hadde også tid til å vente. I mellomtiden ordnet vi opp i øvrige uavklarte grenser med, for eksempel Færøyene og Island.
 • I 2008-2009 skjedde det en endring. Vi ga oss aldri på prinsippet om objektive kriterier, og til slutt endte det med at vi delte det uavklarte havområdet i to og respekterer hverandres oljeressurser og fiskeriressurser.
 • De tre driverne klimaendringene, ressursadgangen og seilingsledene som har åpnet seg har drevet fram en ny utvikling i nord.
 • På mange områder har Norge og Russland nå sammenfallende interesser. Og stadig flere land ser nå mot hva som er i ferd med å skje av endringer i nordområdene.
 • Spørsmål fra Terje (Johannessen), Svennik (Høyer), Arne (Corneliussen) og Per Erik (Strømsø), blant andre. 

Avslutning

 • Møtet ble avsluttet med trekning i vinlotteriet.
##################################################### #####################################################