Møtet 12. februar 2014

Author:
Anette (Bjerve)
Published on:
12.02.2014
Abstract:

"Norsk Luftambulanse" - Generalsekretær Erik K. Normann

Content:

Anne (Torsvik) ledet møtet i presidentens fravær, ønsket velkommen, og en ekstra velkomst til de 5 fra Victoria Rotaract.

Gjester

 • Elisabeth Bennett
 • Terje Johannesen - Røa RK
 • Tijana Miosku - Victoria Rotaract
 • Maria Eline Stigar - Victoria Rotaract
 • Gull C. Wildendahl - Victoria Rotaract
 • Per Christopher Undheim - Victoria Rotaract
 • Oskar Otterstrôm - Victoria Rotaract

På bildet ser vi foredragsholderen sammen med gjestene fra Victoria Rotaract og Anne (Torsvik) som fungerende president.

Fremmøte: 32 stykker

Merkedager

 • Harald K. (Olafssøn)
 • Tor Petter (Gulbrandsen)

Lystennerinnlegg - "Om Khan Academy.." - Ole (Lied).

Klubbsaker

 • Ingen særskilte klubbsaker, men minnet om bestilling av 17. mai sløyfe.

Tigris

 • Morten (Bjerkan) og Karl K. (Stenhagen)
  • Felles Tigris der de fortalte om sitt første besøk på Frognerhjemmet.

Foredrag - "Norsk Luftambulanse" - Generalsekretær Erik K. Normann

Hildegrunn (Bomnes) introduserte Generalsekretær Erik Kreyberg Normann som er utdannet barnelege. Han er ansatt som generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Han var i perioden 2005 til 2009 administrerende direktør ved Akershus universitetssykehus HF. Har også vært direktør ved Ullevål sykehus, Sykehuset Buskerud og Akershus universitetssykehus.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse er Norges største ideelle medlemsorganisasjon med 713 000 medlemmer. Målet er å redde liv og helse gjennom å styrke luftambulansetjenesten i hele Norge.

Medlemmene sørger for at Stiftelsen årlig kan yte mange millioner kroner til å utvikle ny kunnskap bl.a. gjennom:

 • aktiv forskning
 • finne frem til bedre teknologi
 • vurdere nye helikoptertyper
 • vurdere behovet for flere helikoptre i beredskap
 • forbedre utdanningsprogrammene.

Ikke medlem? Lise Høst meldte seg inn via SMS før møtet var over.

 • SMS: send MEDLEM til 09044

Avslutning

 • Møtet ble avsluttet med trekning i vinlotteriet.
##################################################### #####################################################