Møtet 19. februar 2014

Author:
Ole (Lied)
Published on:
19.02.2014
Abstract:

Yrkesforedrag ved Bjørn (Hagen) og Pål (Vincents Pedersen)

Content:

Per Gustav (Lindeberg) ledet møtet i presidentens fravær og ønsket velkommen.

Gjester

 • Lillan Rasch

Fremmøte -

Merkedager

 • Svein Erik (Brodal)

Lystennerinnlegg - "Om Chili.." - Kirsten (Bugge Thorkildsen)

Klubbsaker

 • Hildegunn (Bomnes) - Info om utflukten til Eidsvoll kl 15:40 23 april

Tigris

 • Agnes Beate (Steen Fosse)
 • Lise (Høst)

Yrkesforedrag - "Redd Barna" - Bjørn (Hagen)

 • 29 år I bistandsarbeid.
 • Arbeidet i 15 land , bodd i 9 land og jobbet for Redd Barna.
 • I årene 2003 – 2008 i Etiopia.
 • Redd Barna samarbeider tett med lokale myndigheter.
 • Befolkningsveksten hadde vært stor, og nå var de mer enn 80 mill innbyggere.
 • Redd Barna og myndighetene hadde i 1997 kommet frem til at det viktigste for barna var å gå på skolen.
 • Men den vestlige måten med fulltids skoler og total fri i 2 måneder om sommeren passet ikke.
 • Skolen måtte være fleksibel, hvor barna kunne hjelpe til i familien i de mest arbeidsintensive periodene som når avlinger skulle såes eller høstes. Dette varierte veldig lokalt, slik at hver eneste landsby måtte kunne bestemme over skoletid selv.
 • Videre skulle ikke lærerne komme utenfra men fra lokale området - selv om de ikke var lærerutdannet.
 • Bjørn hadde fått ansvaret for Amhara regionen. 18 millioner mennesker.
 • Her var ambisjonen å få til 30 sentra, 60 lærere 3 000 barn i 2 distrikter.
 • Så ble målet å etablere 3-5 sentre i hvert distrikt. (342-570) sentre totalt.
 • Bjørn var med å bygge opp fra 1 486 sentre i mars 2004 til 1881 sentre I 2005
 • Fra 165 000 barn til 225 000 barn i skolen.
 • Oppnådd mål i 2010 var 980 000 barn i Amhara regionen.

Yrkesforedrag - "Regnskap og Revisjon" - Pål (Vincents Pedersen)

 • Pål har lang erfaring fra Rema1000, og var ansvarlig for å opprette 50 butikker i Baltikum.
 • I 2000-2006 drev han ett regnskapsfirma sammen med broren.
 • Og i 2006 startet han sitt egen regnskapsfirma med sete her på Frogner.
 • Resten av foredraget dreiet seg om en rekke nye lover og regnskapsregler som trådte i kraft 1. januar 2014.
 • Viktigste punkter:
  • Elektronisk skattekort
  • Personalister
  • Enklere karv til mindre AS
  • Mindre regler, men større anvar til styert I et as
  • Lettere å avvikle et as
  • Kvittering/faktura same innhold
  • Utfordringer I regnskaps bransjen:
  • Mer automatisering(scanner/e-faktura)
  • Bankene tar regnskap
  • Outsourceing til Utlandet.
  • Nettbaserte selvbetjeninsløsninger
  • Skatteendringer:2014
  • Fribeløpet for lønnsinnberetning økes til 6000kr.
  • Skattene endres fra 28-27%
  • Trygdeavgiften øker
  • Formueskatten får ny fribeløp
  • Nye avskrivningsregler
  • Oppbevaringsregler endres fra 10 til 5 år
  • Arveavgiften fjernes.

Avslutning

 • Møtet ble avsluttet med trekning i vinlotteriet.
##################################################### #####################################################