Møtet 5. mars 2014

Author:
Kristian (Kristiansen)
Published on:
05.03.2014
Abstract:

"Barnevaksiner i et globalt perspektiv: Hva oppnår vi?" - Dr. med. Hanne Nøkleby

Content:

Velkomst

 • Presidenten ønsket velkommen med å overbringe hilsner fra Gran Canari, og uttrykte sin glede over at vi var så heldige å ha en foredragsholder tilstede på dette møtet også - Dr. Hanne Nøkleby

Merkedager - ingen

Fremmøte - 24

Lystennerinnlegg - "Om eldrebølgen.." - Morten (Bjerkan)

Klubbsaker

 • Styremøte etter medlemsmøtet
  • Pachauri II - Knut (Søraas)
   • Endring i dato til 12. november 2014
   • Alle sponsorene er ombord
  • Regnskap
  • KPM oppdatering - klar til 1. mai
  • Internt møte 9. april 2014
  • Nettverk for Yrkesaktive
  • Distriktssamling 23. mars 2014

Foredrag - "Barnevaksiner i et globalt perspektiv: Hva oppnår vi?" - Dr. med. Hanne Nøkleby

 • Introduksjon av Sigurd (Wisløff)
 • Barnevaksine er det viktigste elementet i global helse
  • For eksempel barns smitte av besteforeldre - lungebetennelse
 • Hva har vi oppnådd?
  • Samlet data er vanskelig å finne
  • Dekning 83 %
  • 22.4 millioner barn er ikke vaksinert
  • Pålitelighet
 • Hva dør barn av?
  • Lungebetennelse
  • Diaré
 • EPI mål
  • Polio
  • Stivkrampe hos nyfødte
   • Vaksine gitt til gravide som overfører immunitet til fosteret
 • Utryddingsmål
  • Kopper - enkelt
  • Polio - vanskelig
   • Levende vaksine - kan gi lammelse (1 per 1 mill)
   • Problemer i Nord-Nigeria
    • Religion - en hindring
    • Løst ved import fra Indonesia
   • Vaksinepersonel som terrormål
    • Oppfattes som representanter for myndigheter / vesten
 • GAVI
  • Nye / underutnyttede vaksiner
   • Pneumokokker (lungebetennelse)
  • Billigere / rimeligere vaksiner
 • Barnedødlighet
  • Diaré
  • Rotavirus
 • Endringer er utfordrende
  • Uønskede hendelser
  • Skepsis / troverdighet
 • Global Vaccine Action Plan
  • Overvåking
  • Budskap vs mål
 • Hjernehinnebetennelse i Afrika - MenAfriVac
  • 150 mill. vaksinert
  • Redusert fra 90 000 til 9 000
 • Spørsmål
  • Hilde Sofie (Hamre) - vaksinasjonssituasjonen i Norge (ref. fugleinfluensaen)
   • Vaksineregisterer - 95%
  • Anne Marie (Hadenius) - hva gjør man med resten
   • Helsesøster
  • Nils (Grøholt) - Befolkningsvekst og Gates
  • Erik (Jørol) - Skandaleartikkel i England (Meslinger)
   • "Conflict of interest"
  • Margrethe (Lied) - F&U koster
   • Eksempel MenAfriVac
  • John (Bennet) - Finansiering
   • Eksempel GAVI

Avslutning

 • Trekning i vinlotteriet
 • Husk neste møte: "Det Norske Veritas 150 år - og fortsatt sprek"
##################################################### #####################################################