Møtet 12. mars 2014

Author:
Tor Petter (Gulbrandsen)
Published on:
12.03.2014
Abstract:

"Det Norske Veritas 150 år - og fortsatt sprek" - Bjørn Kj. Haugland

Content:

Velkomst

Presidenten ønsket velkommen til dagens gjester; foredragsholder Bjørn Kj. Haugland, samt Terje Johannessen (Røa RK).

Merkedager

Sigurd (Wisløff) og Nils (Grøholdt)

Lystennerinnlegg - "Mer om Bjørn (Hagen).."

Bjørn (Hagen) bygget på sin historie om mangeårig arbeid i Afrika som han fortalte om i klubben for noen uker siden. I dagens møte snakket han spesielt om problemene med korrupsjon i mange av de afrikanske landene. Hans konklusjon var at Rotarys verdier, og særlig manifestert ved uttrykket ‘Service above Self’, uttrykker mye av det som trengs for å få bukt med problemene.

Klubbsaker

Hildegunn (Bomnes) minnet om turen til Eidsvoll den 23. april, og anmodet at man meldte seg på arrangementet innen 20. mars.  Se mer info ved å klikke her.

Det ble minnet om at de som ikke har betalt medlemskontingenten for vårsemesteret bør gjøre dette snarest.

Programkomiteen er godt i gang med å planlegge høstens program.

Det var styremøte for en uke siden. Det har vært arbeidet mye med forberedelsene til foredraget med dr. Pachauri den 12. november. Pressemelding er sendt ut, og det har vært koordinerende møter med Klimadirektoratet, som er det primære kontaktpunkt for norske myndigheter. Direktoratet gjør et stort arbeid med å utbre kjennskapen til rapportene fra FN’s klimapanel. Sammenfatningen fra flere delrapporter er nå lagt ut, og stoff om dette finnes ved å klikke her

Foredrag - "Det Norske Veritas 150 år - og fortsatt sprek"

President Eivald (Røren) presenterte foredragsholderen, Bjørn Kj. Haugland fra DNV GL, eller Veritas som det fortsatt må være lov å si i Norge. Foredragsholderen er Executive Vice President og Chief Sustainability Officer. Veritas er 150 år i år og fortsatt sprek – dette var også tittelen på foredraget.

Veritas har vært gjennom perioder med spesifikke satsingsområder og dertil hørende vekst. 1950-1970 var preget av utviklingen av norsk shipping og maritim sektor. I 1970-1980 begynte den norske offshorevirksomheten å gi betydelig virksomhet. 1980- og 90-årene var preget av sterk internasjonalisering, og fra 1990 til 2004 skjedde en markert diversifisering. Frem til 2013 ble det fusjonert inn 4 internasjonale selskaper, senest Germanische Lloyd.

Det er i dag en betydelig økt kompleksitet i næringslivet. Det er større utfordringer og større krav, og bedriftene må være 100 % åpne på hvordan de opererer. Toleransen for feil er mindre, og det skjer raske teknologiskifter. Dette krever sertifisering; man må identifisere, vurdere og håndtere mange former for risiko. For å gjøre dette lages standarder, og det må verifiseres at de blir fulgt.

Se videoen "Broader view - better decisions" her

Virksomheten i dag er delt i fire hovedområder; maritimt, olje/gass, energi, og business assurance. Ledelsen av disse områdene er geografisk spredd. Til å understøtte alle virksomhetene har man en egen programvaredivisjon, samt forskning og utvikling på tvers av områdene.

Av overskuddet blir 60 % investert tilbake i virksomheten. Satsingen fremover er konsentrert rundt seks strategiske temaer, og de nyeste satsingsområdene skjer rundt pasientsikkerhet og matsikkerhet.

I jubileumsåret vil det foregå store markeringer rundt i verden. Den første skjedde nylig i Singapore, og den neste vil være i Bergen.

Det var mange spørsmål fra salen, og det var en rød tråd i spørsmålene at man var imponert over at Veritas har utviklet seg til en så betydelig internasjonal aktør.

Møtet avsluttet med trekning i vinlotteriet. Det ble også minnet om neste ukes møte, med det spennende temaet hjertetransplantasjoner.

 

##################################################### #####################################################