Møtet 13. mai 2009

Author:
Eva (Fosse)
Published on:
13.05.2009
Abstract:

"Skogen og Miljøet - Tid for skog" - Administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Gudbrand Kvaal

Content:

Ord for dagen - Margrethe
· "Falskt vennskap, til like med eføy, kan bryte ned og ødelegge veggene som den omslutter. Sant vennskap, derimot, gir nytt liv til alt som det støtter opp om." Sir Richard Burton (1821-1890), oppdager. Kanskje kan dette også si noe om hvordan vii ønsker at vårt Rotary-fellesskap skal være?

Gjester

  • Foredragsholderen Gudbrand Kvaal, adm.dir. i Norges Skogeierforbund.
  • Britt Stenberg, Skøyen Inner Wheel
  • Lise Høst

Medlemmer til stede: 19

Merkedager

  • Per Gustav (Lindeberg) - 5. mai

Lystenner

Tigris

  • Eivind (Bordewick) har vært i El Salvador og besøkt et fadderbarn i SOS barnebyer hvor også Rotary er aktiv.
  • Eva (Fosse) hilste fra Risør RK som bruker et møte til å kalke sjømerket fra 1600-tallet, den hvite Risørflekken.

Klubbsaker

  • Margrethe: Resultatet av navnesak-avstemmingen er sendt i et brev til distriktsguvernæren. Han følger opp saken. Brevet er lagt ut på klubbens hjemmeside.
  • Audun (Bell) om utflukten til Fornebuparken neste møte 20. mai. Fremmøte senst kl. 16.45 på baksiden av Telenor Arena hvor vi skal spise etter vandringen i parken. Vi får også omvisning i Europas største arena.
  • Margrethe om young friends-besøket. Medlemmer i klubben har påtatt seg å huse fire av de syv studentene helgen 7.-9. august. Ett medlem i Maridalen huser en student. Vertsfamilier for to mangler fremdeles. Oppfordring om å melde seg! Lise Høst har et tilbud til studentene den helgen.

Foredrag

  • Administrerende direktør i Norges Skogeierforbudn, Gudbrand Kvaal, "Skogen og Miljøet - Tid for skog" presentert av Haakon (Eriksen).

(Eva)

##################################################### #####################################################