Møtet 26. mars 2014

Author:
Kristian (Kristiansen)
Published on:
26.03.2014
Abstract:

"Hva er CO2 - venn eller fiende?"- Førsteamanuensis Tom V. Segalstad, NHM, UIO

Content:

Velkomst

 • Presidenten ønsket velkommen til medlemmer og gjester

Gjester

 • Svein M. Fikke, Lørenskog RK
 • Tom Viktor Segalstad, Foredragsholder

Merkedager

 • Knut (Søraas)
 • Karl (Stenhagen)
 • Hildegunn (Bomnes)

Fremmøtet: 24 medlemmer

Lystennerinnlegg - "Om Kjentmannsmerket.." - Anette (Bjerve)

Klubbsaker

 • Minneord til Johan L'orange - Eivind (Borkewinck)
 • Tur til Eidsvoll - Hildegunn (Bomnes)
 • Rekruttering - Thomas (Willoch)
 • Klubben har blitt forespurt av innkommende Distriktsguvernør (DGE) om å stille en kandidat til stillingen som Assisterende Guvernør (AG) for region 1 i Distrikt 2310.
  • Styret har med glede nominert en velkvalifisert person, nemlig Tor Petter, som har sagt ja til å være kandidat.

Foredrag - "Hva er CO2 - venn eller fiende?"- Forsker Tom Viktor Segalstad, NHM, UIO

 • Foredragsholderen ble introdusert av Ragnar (Østrem)
 • Han tok for seg hvordan vi omgås gassen CO2 i dagliglivet og i Jorden, og de kjemiske og fysiske lover som styrer CO2.
 • Han diskuterte grunnlaget for de påståtte skadevirkninger CO2 skal kunne ha.
 • Disse ble veid opp mot viktigheten av CO2 for å gi oss mat og oksygen, for opprettholdelse av livet på Jorden

Avslutning

##################################################### #####################################################