Møtet 30. april 2014

Author:
Ole (Lied)
Published on:
30.04.2014
Abstract:

"Stråling: Et naturprodukt med konsekvenser innen medisin og energi. Men hvordan virker stråling på oss?" - Professor Erik O. Pettersen, UIO

Content:

Velkomst

 • Presidenten ønkset medlemmer og gjester velkommen

Gjester

 • Erik O. Pettersen - Foredragsholder
 • Marianne Smith Magelie - Distriktsguvernør i Rotary Distrikt 2310
 • Bjørg Månum Andersson - Innkommende Distriktsguvernør i Rotary Distrikt 2310
 • Terje Andersson - President i Groruddalen RK
 • Kristin Wilman - Oslo Rotaract Klubb
 • Ingvild Tanke Nygård - Nansens Fredsenter
 • Einar Vannebo - Direktør for den Internasjonale sommerskolen, UiO

Merkedager

 • Magnar (Enebakk)

Lystennerinnlegg - "Om Frogners beste talerstol.. " Ragnar (Østrem).

Klubbsaker

 • Innsats for klubben. Søraas Bok. Aksjon 19.juni ved fire videregående skoler, Wang,Treider,Ullern og og Foss.
  • 12-13 personer trenges. Påmelding til Dag.
 • Styremøte 7.05.2014. Saker bl.a.: Oppdatering Håndbok, Young Friends strategi.
 • Global Dignity Day 15.oktober 2014. Bli veileder i en time på en skole. Tema: Verdighet. Opplæring gis.
  • Invitasjon med registrering lagt på bordet utenfor salen. Kontakt Eivald.
 • Sjur (Borgen): Tilbringer to uker på avlastning på Smestadhjemmet, post 1, i perioden 30.04-14.05.
  • Han vil gjerne ha besøk.
 • Turkameratene Frognerhjemmet. Haakon orienterer. Fint med ytterligere oppslutning om en viktig sak for beboere på Frognerhjemmet. Meld fra til Haakon.

Foredrag - "Stråling: Et naturprodukt med konsekvenser innen medisin og energi. Men hvordan virker stråling på oss?" - Professor  Erik O. Pettersen, UIO

 • Professor Pettersen ble invitert etter et debatt innlegg i aftenposten
 • Foredraget handlet om hvordan ionisert stråling påvirker kroppen.
  • Vi er omgitt av stråling og har alltid vært det. Mennesket selv utgir stråling.
  • Derfor er det umulig å teste hva som skjer med et menneske som IKKE utsettes for stråling.
  • Mennesket tåler lave doser over tid, men ikke samme mengde stråling over et kort tidsrom.
 • Deretter gikk han inn på den store økningen av energiforbruk som vil komme.
  • Økningen er mye større enn det verden pr. nå bygger ut i fornybar energ pr år.
  • Han mente at nye typer av energi laget med kjernekraft kan være løsningen.
  • De nye typene kjernekraft måtte lages slik at når man skrur av tilgangsstrøm/kjørestrøm skal reaktoren selv skru seg av uten tilføring av energi/ kjøling utenfra.
  • Han nevnte ett eksempel på slik kjernekraft ved thorium reaktoren.
  • Han mente det var viktig at man forsket på thorium teknologi og andre teknologier slike egenskaper.
  • Han mente at man ikke skal bruke ryggmargreflekser mot kjernekraft som begrunnelse for å la vær å utføre denne forskning.

Avslutning

 • Møtet ble avsluttet med trekning i vinlotteriet.
##################################################### #####################################################