Møtet 7. mai 2014

Author:
Tor Petter (Gulbrandsen)
Published on:
07.05.2014
Abstract:

"Pelle-gruppens bragder under krigen", v/ Sverre Kokkin

Content:

Velkomst

 • Presidenten ønsket medlemmer og gjester velkommen

Gjester

 • Sverre Kokkin - Foredragsholder
 • Anny Øksne, Skøyen Inner Wheel
 • Gunnar Østrem

Merkedager

 • Finn (Bjelke)
 • John (Bennett)
 • Jürgen (Marggraf-Tietgen)

Lystennerinnlegg - "Litt lokalhistorie fra Hvaler.." Bjørn (Andreassen).

Bjørn snakket om sammenhengen mellom Hvaler og Arkimedes. Arøkilen er en populær landingsplass for trekkfugler, og det er karpefisker som overlever selv om vannet bunnfryser. På 1800-tallet hadde de problemer med malariamygg, som antagelig var kommet med en sjømann. Ingeniør Langballe laget derfor en anordning – en 6 meter lang skrue som var drevet av an vindmølle – som de ville tømme kilen med. I 1916 kunne man gå tørrskodd. I 1985 ble denne skruen rekonstruert, og kan sees der i dag som det klenodium den er. Bjørn tente et lys for Hvaler og den sommeren vi alle håper på.

Klubbsaker

 • Det er opprettet en komite for PHF (Paul Harris Fellow) bestående av tre av klubbens PHF-medlemmer for å nominere inntil 3 kandidater til PHF for styrets beslutning. Mandatet gjelder i første omgang kun for inneværende år. Hensikten er å unngå problemer med inhabile styremedlemmer. De som er oppnevnt, er Morten Bjerkan, Eva Fosse og Bjørn Søsveen. Dette ble approbert ved akklamasjon.
 • Knut (Søraas) orienterte om Pachauri. Forberedelsene er i god gjenge, og det er begynt å komme innbetalinger fra sponsorene. Billettsalget starter mandag 12. mai kl. 12. All informasjon er lagt på en egen webside: www.klimatoppmøte2014.no. Eva (Fosse) vil organisere en blokkbestilling for klubbens medlemmer, og har sendt ut egen e-post om dette. Medlemmene betaler normal billettpris. Presidenten minnet om at det kan bli fort utsolgt.
 • Gunnar (Svendsen) hadde lagt ut for inngangsbilletter på Eidsvoll, kr 75 pr person. Alle bes betale til Gunnar, og noen gjorde dette i møtet.

Foredrag – «Krigshistorien må skrives om» – Sverre Kokkin, medlem av Pellegruppen under krigen.

Sverre Kokkin ble introdusert av Ragnar Østrem. Ragnar presiserte at Kokkin ikke var medlem av Oslo-gjengen, men derimot av Pelle-gruppen. Av 16 aksjoner de utførte er den mest kjente sprengningen av seks skip og en kran på Nyland- og Akers mekaniske verksted i Oslo 23. november 1944.

Ragnar pekte på det forbausende faktum at det er ganske lenge siden både krigen og kommunismens fall, og først den 27. september 2013 ble de to gjenlevende medlemmene av gruppen hedret av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Den 22. november 2013 ble gruppen hedret med et minnesmerke. Gruppen og dens to gjenværende medlemmer ble i den anledning hedret i Oslo rådhus med Kronprins Haakon til stede. Minnesmerket er laget av Kirsten Kokkin, datter av Sverre Kokkin, og er plassert på Aker Brygge.

Sverre Kokkin fortalte med innlevelse om hvordan de unge guttene fra Ullevål Hageby fraktet dynamitt på sykkel fra Krokskogen til Pelle-gruppens lager på Kampen – noe som var helt avgjørende for at sabotasjeaksjonene kunne gjennomføres. Andre grupper har til nå tatt æren for mange av disse aksjonene.  Kokkin delte også sine teorier om hvorfor det tok så lang tid før Pelle-gruppen fikk anerkjennelsen de fortjente.

Medlemmene takket for foredraget med stående applaus.

Avslutning

 • Møtet ble avsluttet med trekning i vinlotteriet.
##################################################### #####################################################