Møtet 14. mai 2014

Author:
Nils (Grøholdt)
Published on:
14.05.2014
Abstract:

"Arbeidet med utrydding av poliomyelitt i Nord-Pakistan" - Dr. Nadia Khan

Content:

Fremmøte: 34 medlemmer

Merkedager

  • Per Gustav (Lindeberg)
  • Eva (Ervik)

Lystennerinnlegg - "Om reiser og kystkulturen vår.." - Gunnel (Berdal Wullstein)

Gunnel innledet kort med å fortelle om reisevirksomhet i London, Paris, Amsterdam og Praha, og om å oppleve nye kulturelementer. Deretter fokuserte hun på opplevelser i Lofoten og på Lofotfisket fra historisk tid. Inntekten fra tørrfisken har historisk vært viktig for lokalsamfunnet, for staten og kirken. Lyset ble tent for videreutvikling av kystkulturen.

Klubbsaker

  • Prosjektet Søraas Bok trenger flere medhjelpere til innsats 19.06.14. Meld dere til Knut (Søraas) eller Dag (Angelskår).
  • To Eidsvoll deltakere har ennå ikke betalt. Kontakt Gunnar (Svendsen)
  • To 17. Mai sløyfer ikke hentet.
  • Agnes Beathe (Steen Fosse) ny leder for kommunikasjons komiteen. Margrethe (Lied) måtte av jobbhensyn fratre før tiden. Neste møte i kommmunikasjonskomitéen er 04.06.14 med tema medlemsrekruttering.

Tigris

  • Ragnar (Østrem) har DVD fra Kokkin foredraget, kr. 200.

Foredrag - "Arbeidet med utrydding av poliomyelitt i Nord-Pakistan" - Dr. Nadia Khan

Dr. Khan kom til Norge fra Nord-Pakistan som 1-åring og er norsk statsborger. Hun studerte medisin i Swat, men tok M.Phil-graden i International Community Health ved det Medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

I forbindelse Med M.Phil-graden gjorde hun feltarbeid i Swat, alle universitetssykehus i hele provinsen Khyber-Pukhtoonkhwa og et universitetssykehus i hovedstaden. 386 helsepersonell fra seks universitetssykehus besvarte spørreskjemaet (med både kvantitative og kvalitative spørsmål).

Samtidig med feltarbeidet lærte hun det lokale språket pasthunsk, og hun fikk mange lokale kontakter.

Hun har undersøkt forholdene omkring poliomyelitt i befolkningen, pasthunerne, i Khyber-Pukhtoonkhwa. Historiske og religiøse forhold har gjort pasthunerne skeptiske til myndighetene i Pakistan og til internasjonale tiltak. En spesiell sak er USAs bruk av droner som dreper folk, samtidig som de fremmer vaksinasjonstiltak som skal redde folk. Derfor vanskelig å få lokal aksept for generelle vaksinasjonstiltak i befolkningen. Likeledes er det mye korrupsjon på lokalplan, og det blir jukset mye med rapportering av lokale vaksinasjonsprogram. Tilliten til helsesystemet er liten i den fattige befolkningen.

Å utrydde polio blant pashtunerne er en kompleks og langvarig operasjon. Man må systematisk søke å øke tilliten til helsesystemet, bedre sikkerheten, og styrke arbeids- og lønnsforhold for helsepersonellet.

Det var en rekke spørsmål og kommentarer fra Anne Marie (Hadenius) , Arne (Corneliussen), Agnes Beathe (Steen Fosse), John (Bennett), Bjørn (Hagen), Erik (Jørol) og Anne (Torsvik).

##################################################### #####################################################