Møtet 28. mai 2014

Author:
Kristian (Kristiansen)
Published on:
28.05.2014
Abstract:

"Det kompliserte samlivet - om forholdet mellom politikere og journalister" - Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK

Content:

Velkomst

 • Presidenten ønsket medlemmer og gjester velkomne som vanlig

Gjester

 • Margaret Eide Hillestad
 • Arild Isegg
 • Petter Klæboe
 • Sara Klæboe
 • Terje Johannessen - Røa RK
 • Magnus Takvam - Foredragsholder

Fremmøte: 25

Merkedager

 • Nic (Swetnow) - spesiell hyldest fra Presidenten
 • Erik H. Jørol
 • Margrethe Lied

Lystennerinnlegg - "Om kontakt langs veien.." - Sigurd (Wisløff)

Klubbsaker

 • Dignity Day(DD) 15. oktober.
  • Presidenten minner om tidligere annonseringer om DD. Det er nå tre som er påmeldt til denne flotte anledning til å møte norske skoleelever. Sigurd Wisløff, Anne Marie Hadenius og undertegnede. Det er bra.
 • Søraas Bok.
  • Dugnad for innsamling av skolebøker 19. juni. 7 personer påmeldt. Det mangler fortsatt 6-7 personer.Det er anledning til å ta halv dag.Dette bør vi greie for å skaffe klubben inntekter til våre prosjekter. Vennligst meld på til Dag.
 • Ungdomsutvekslingen i Rotary.
  • Presidenten minner videre om anmodningen i siste møte om å stille tre biler for transport fredag 22.august fra Gardermoen til Holmenkollen Park Hotell. Sigurd Olsvold og undertegnede stiller. Vi trenger en bil til. Hvem blir det?
 • Til forretningsorden.
  • Vi har heldigvis mange som ønsker å stille spørsmål til våre foredragholdere. Tiden er vanligvis knapp. Jeg anmoder således medlemmene om å stille kun et spørsmål i første omgang slik at flest mulig slipper til, og fokuser på selve spørsmålet. Jeg forsøker etter beste evne å få oversikt over hvem som ønsker å stille spørsmål, og håper det er OK at Presidenten er suveren i avgjørelsen om rekkefølgen.
 • Medlemskomiteen.
  • Kort orientering om status ved Thomas (Willoch), Komitéens leder.

Tigris

 • Kristian (Kristiansen) - søker frivillige til å promotere Rotary på Gardermoen i forbindelse med ankomst av årets Rotary YOUNG FRIENDS studenter
 • Agnes Beate (Steen Fosse) - om ny jobb
 • Anne Marie (Hadenius)

Foredrag - "Det kompliserte samlivet - om forholdet mellom politikere og journalister" - Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK

 • Foredragsholderen ble introdusert av Svennik (Høyer)
 • Takvam er utdannet som journalist på Høyskolen i Oslo. Han er cand mag med mellomfag i spansk og grunnfag i statsvitenskap.
 • De fleste vil kjenne Takvam som en sindig kommentator til dagsaktuelle politiske begivenheter i fjernsyn og radio. Han har bl.a. vært utspørrer i valgprogrammer.
 • Stor forskjell på kommentatorjournalistikk og nyhetsjournalistikk
 • Spilleregler for en kommentator
  • gjøre grundig research om emnet og bakgrunnen
  • være nøytral
  • bygge opp kontaktnett generelt og spesielt i politikk og næringsliv
  • opptre slik at man bygger opp et tillitsforhold
 • Han viste to herlige historiske filmsnutter fra kommentatorjournalistikkens barndom i 1970-årene.

Avslutning

 • Trekning i vinlotteriet
 • Vel hjem
##################################################### #####################################################