Møtet 11. juni 2014

Author:
Anette (Bjerve)
Published on:
11.06.2014
Abstract:

"Nansen Dialogue" - Ingrid Vik

Content:

Velkomst

 • Presidenten ønsket velkommen til siste ordinære møte før sommeren.

Gjester

 • Elisabeth Benett
 • Nicole Rotaract

Merkedager:

 • Bjørn (Søsveen)
 • John (Bennett)

Lystennerinnlegg - John (Bennett)

Klubbsaker

 • Presidenten overbrakte hilsen fra Eivind Bordewick som er nå til behandling på Radiumhospitalet.
 • Dag Angelskår minnet om SøraasBok, trenger fortsatt 6 personer
 • Erik H Jørol trenger en med "grønne fingre" til hjelp med blomsteroppsettet i anledning Young Friends garden party

Tigris

 • Anne Thorsen ønsker at vi tar opp muligheten for å droppe foredrag på enkelte klubbmøter, heller bruke tiden på å bli bedre kjent med hverandre
 • Sigurd Wisløff takket president Eivald Røren, han sa at i løpet av hans år i Rotary, har han vært den beste presidenten.
 • Dag Angelskår fortalte at endelig kom ISO godkjenning.

Foredrag - "Nansen Dialogue" - Ingrid Vik

Morten Bjerkan introduserte Ingrid Vik. Hun er religionshistoriker og arbeider i dag med sammenhengen mellom religion og politikk internasjonalt, men også i Norge. Hun har vært leder for Nansen Dialogue på Balkan, er i dag styremedlem på Lillehammer og i lokale Nansen Dialogsentre.

Nansen Dialogue ble opprettet i 1995 på Nansenskolen, Lillehammer, som en reaksjon på at det var krig i den tidligere vinter-OL-byen Sarajevo, mens vinter-OL ble arrangert på Lillehammer. Nansenskolen samlet unge ledere fra de forskjellige etniske gruppene i tidligere Jugoslavia til samtaler. Etter hvert flyttet de det meste av arbeidet til Balkan, og i dag er det 10 dialogsentre med mer enn 60 ansatte som arbeider med dialog mellom etniske grupper som har vært i krig med hverandre. Det har blitt arrangert mer enn 150 dialogseminar mellom fiender fra krigsområder på Nansenskolen. Fortsatt drives det også med kurs på Lillehammer. Leder for prosjektet er Steinar Bryn

Nansen Dialog arbeider i de vanskeligste områdene. Ingrid Vik delte noen av sine erfaringer med oss fra sitt arbeid med fred og forsoning.

Avslutning

 • Møtet ble avsluttet med trekning i vinlotteriet.
##################################################### #####################################################