Møtet 3. september 2014

Author:
Kirsten (Bugge Thorkildsen)
Published on:
03.09.2014
Abstract:

Årsmøte med Styrets forslag til årsberetning, regnskap og budsjett samt planer for videreutvikling av Rotary YOUNG FRIENDS prosjektet.

Content:

Velkomst

 • Presidenten ønsket velkommen.  Det er 33 stk her i dag.

Gjester

 • Kjell Habert - Svelvik RK

Merkedager - ingen

Lystennerinnlegg - "Om å rekruttere medlemmer" - Petter J. Rasch  

Klubbsaker

 • Eivald er her tilbake igjen.
 • TRF-seminar 11. september. Deltagere fra OVRK er Tor Petter (Gulbrandsen), Per Erik (Strømsø), Eva (Ervik), Pål (Pedersen).
 • Distriktskonferansen: 11. oktober 2014. En dag bare. Består av Årsmøte, og foredrag/diskusjoner over to temaer: Rotary og fredsskapende arbeid, og Ledelse og yrkesetiske dilemmaer som toppledere og rotarianere møter i sitt virke.

Tigris

 • Eva (Fosse)

Årsmøtet - Styrets forslag til årsberetning, regnskap og budsjett, samt plan for videreutvikling av Rotary YOUNG FRIENDS-prosjektet - Styret

 • Past President Eivald (Røren) gikk gjennom årsberetningen, kasserer Britt (Sunde Trondsen) gikk gjennom regnskapet og revisor Bjørn (Søsveen) gikk gjennom revisors beretning
  • Årsberetning og regnskapet ble godkjent
 • President Knut (Søraas) la frem plan for videreutvikling av Rotary YOUNG FRIENDS-prosjektet
  • Årsmøtet sluttet seg til den fremlagte videreutviklingsplan for prosjektet
 • Spørsmål til YF
  • Thomas (Wilaresh;ret ng av Rotary YOUNG FRIENDS-prosjektet
   • ng U-hb> p hadh;rindk prorse>
     ett YourinFriplef="htesidnere e.<; hatfirsr avtro - ett utgifindkuslkodig/dra!>
    • Thomas (-prosjektLont(Hing Liedgj!sr atrul>har) la avtakt ett ambg ra -e> fr over tober/b>iubb> vYOUsid=15med=1k? FRIENDS-prosjektSvarv Rotary YOUNG FRIENDS-bUD i>sr atrur over ttF
    • < t.

     lIEN.

     har)ber/blasaRIENt/oslovest.ro ta pvest.ro t har) lae pli> nreUNG LedelosloAmbg ra -e>omrav Rota
    • Thomas (homas (-prosjekt har)nok ett ae p/li> har)satfii ganabert - Svelvik Rhomas (WilFhttp://oslo FRIENDS /p> for vr over tetF og -15raas)li>Srosjekg;rpher i dag.. FRIENDS-prosjektBFRIENDSh;raas) la frem plan for videroslovest.rotAvrosje godkrsmøtetMgsplan for paas)avrosjekteett t/p>nt Knirulnloa (Ei> bare. BesN

      rsm0en), Per Er: G>
     • Å, a -e>osjed height="/ubg HOVEDMENY "htm: bothdy> 2>HOVEDMENY footerfile/ 2>HOVED 2>HOVED#####################################################ng/css tml-e of tmltCour/ulnClae /p> Default G> i -->ry.no/env/3rd-party/prototype/c>ruar)sc_p/lject=7887748;ruar)sc_inegniaas=0;ruar)sc_secu Bjy="5aa20f11"; VED#####################################################ng/css tml-e of tmltCour/ulnClae /p> Default G> i --#ngy.no/env/3rd-party/prototype/c ruar)sc_p/lject9727234; ruar)sc_inegniaas1; ruar)sc_secu Bjy="49456f5"; ruar)sJsHorsb= ((_952xs:" == docutitl.ngs"/" t.scripcol) ? _952xs:218secue." :html xmlns="h"); docutitl.wu Be("gy."+"no/env/3rd'party/prototype'anner'" +c sJsHors+c ">smltcour/ul.com/cour/ul/cour/ul14'"h/"+"o ROTlass="3" aanalytics/c newsitemid=218smltcour/ul.com
smltcour/ul.com9727234/0/"49456f5/1//c ft"> ef="h//no Default G> i -- tml>