Møtet 10. september 2014

Author:
Ole (Lied)
Published on:
10.09.2014
Abstract:

Guvernør Bjørg Månum Andersson besøkte klubben

Content:

Velkomst

 • Presidenten Knut (Søraas) ønsket Guvernør i Rotary Distrikt 2310 Bjørg Månum Andersson, andre gjester og medlemmene velkommen

Gjester

 • Distriktsguvernør Bjørg Månum Andersson
 • Safia Abdi Haase
 • Kjell Habert - Svelvik RK

Merkedager - Ingen

Lystennerinnlegg - "Om Vadehavet.." - Bjørg (Høie)

Klubbsaker

 • Distriktskonferansen 11. oktober 2014. En dag bare. Består av Årsmøte, og foredrag/diskusjoner over to temaer: Rotary og fredsskapende arbeid, og Ledelse og yrkesetiske dilemmaer som toppledere og rotarianere møter i sitt virke.
  • Stor OVRK deltagelse, alle 12 på listen på listen ble direkte tilskrevet i går. Vi er litt usikre på om alle kan, konfirmer derfor snarest, nå, til Eva E om dere kan eller ikke, Siste frist for påmelding er i dag.
  • Konferansen er åpen, dvs alle i klubben som vil kan være med. Og Jeg vet det er flere som gjerne vil være med, men jeg synes jeg har overskredet klubbens budsjettpost for dette allerede langt nok, derfor må alle som ikke har fått direkte mail fra meg i går dessverre betale selv. For øvrig et veldig interessant temaprogram: Om Rotary’s fredsskapende arbeid, og om ledelse og yrkesetiske dilemmaer. Temaer i tiden kan man trygt si.
 • Boklisten, dvs tidl Søraas BOK: Vi har fått et par ekstra vakter som gir litt ekstra inntjening torsdag 11. og torsdag 18. september fra 9 – 13, på Sonans, rett ved Bislett. Morten stilte sporty opp på 12 timers varsel mandag morgen, etter rapportene en god del å gjøre.
  • Boklisten veldig glad for at vi trår til det er vanskelig å få studenter og elever nå når skolen har kommet i gang.
  • Gisle og undertegnende tar hver vår økt de to neste torsdagene.
 • Sjur Borgen: Eva (Fosse) håper at det er noen andre i OVRK som kan besøke Sjur på Madserudhjemmet.

Tigris

 • Hildegun (Bomnes)
 • Agnes Beate (Steen Fosse)
 • EvaBeth (Astrup)

Foredrag – Guvernør Bjørg Månum Andersson, Rotary Distrikt 2310

 • Bjørg informerte fra Rotary Internasjonalt og fra Distriktet om mål, planer og forventninger til dette rotaryåret

Avslutning

 • Trekning i vinlotteriet
 • Vel hjem

##################################################### #####################################################