Møtet 1. oktober 2014

Author:
Kirsten (Bugge Thorkildsen)
Published on:
01.10.2014
Abstract:

"Energi i 2050: Farvel til fossile drivstoff?" - Direktør Reidar Saugstad, Shell

Content:

Velkomst

 • Presidenten ønsket velkommen.  Det er 35 medlemmer her i dag.

Gjester

 • Gunnar Østrem
 • Ingrid Borderwick - Akersborg RK
 • Terje Johannessen - Røa RK
 • Direktør Reidar Saugstad fra Shell - Foredragsholder

Merkedager: - Ingen

Lystennerinnlegg - Ola (Lundgaard)

Ola Lundgaard fortalte at han hadde fått pace maker og nå tikket hjerte som bare det og han kunne gå turer som folk flest.  Det var ikke noe å være redd for en slik operasjon to små snitt og det var det.   Han var fortsatt til utredning for hodet, med det foreløpig resultat at han var blitt fratatt førerkortet noe som oppleves som en upraktisk hindring.  Han jobber med å få igjen førerkortet, men må da opp til en praktisk kjøre test. 

Klubbsaker

 • Det er bare 41 dager igjen til at lederen av FN’s klimapanel Dr. R. K. Pachauri kommer til klubben vår. Det skjer 12. november, i Gamle Logen, han vil presentere den 5, hovedrapporten under tittelen ”The Relevance of Science for Climate Policy: IPCC’s 5th Assessment Report.”
  • Billetter fås kjøpt gjennom billettservice eller ved å ringe Gamle Logen, men enda enklere: Gå til Morten nå, han selger over disk for kontant betaling.
  • Foredraget 12 november er en anledning som ikke kan reklameres nok for. Snakk med alle om det, ta med brosjyrer som ligger fremme. Og: Ikke glem barn, barnebarn, svigerbarn og svigerforeldre, svogere hele storfamilien! Det er pr i dag 216 billetter igjen, de fleste av dem rabatterte for studenter langs veggen nede og på galleriet oppe, men også en del full pris nede i salen.
 • Et lite hjertesukk: Klubben har en del gjøremål som må gjøres på bestemte tidspunkter. Det er f eks møtearrangementer, lystennerinnleggene, men ikke bare det, andre saker også. Fra tid til annen kommer det ting i veien slik at tidspunktene ikke passer for den som har fått ansvaret. Da skulle jeg ønske, som komitelederne ønsker det, at den som selv ikke kan, selv finner sin erstatter. Det blir fort i overkant mye arbeid for komitelederne hvis de skal ta den jobben.
 • Som kjent har vi fått ett nytt medlem, Kjell Habert, vi har også mistet ett, Bjørn Andresen, begge er overganger. Og Finn har flyttet fra Medlemskomiteen til programkomiteen. Vårt komitekart er oppdatert, det legges ut på hjemmesiden.
 • Vestheim Rotary inviterer til et Afrikansk inspirert Rotarymøte på Radisson Scandinavia Hotel 28.oktober kl 17:00. Det blir musikk og dans!  De ber vi om at vi innen 22. oktober gir en antydning om hvor mange som kommer fra vår klubb, Eva E koordinerer. Mer informasjon på deres hjemmeside.

Tigris

 • Bjørn (Sørsveen)
 • Hilde Sofie (Hamre)
 • Ragnar (Østrem)

Foredrag - "Energi i 2050: Farvel til fossile drivstoff?" - Direktør Reidar Saugstad, Shell

 • Ragnar Østrem introduserte foredragsholder
 • Shell har brukt scenarier som en del av selskapets strategiske planlegging i mer enn 40 år – presentasjonen ga en innføring i dette planleggingsverktøyet, en oversikt over de to siste New Lens Scenarios (Mountains og Oceans), og noen tanker om hva vi selv kan bidra med.
 • Spørsmål
  • Erik H. Jørol - Ser på grafene dine at det er en drastisk økning i energiforbruket hva kommer det av?
   • Det kommer av befolkningsvekst og velstandsutvikling
  • Eivald M. Q Røren - Jeg har stor sans for langtidsscenarioer som dere lager i Shell med tanker om Mountains, Oceans og «what ifs». Viktig å forholde seg til en virkelighet vi ikke kjenner. 

Avslutning

 • Møtet ble avsluttet med trekning i vinlotteriet.
 • Neste møte: 8. oktober med vårt eget medlem Svein Erik Brodahl om Alf Prøysen
 •   Takk: Torill, Bjørn A. & Bjørn S.  alle fremmøtte gjester og medlemmer

 

##################################################### #####################################################